Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Exploreer de media- mobility 125192/2184/2122/1/34
Studiegids

Exploreer de media- mobility 1

25192/2184/2122/1/34
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Martens Kristoff, Meerts Kristin, Van de Venne Inge, van Varik Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Mediatechnieken OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken) EN (simultaan te volgen met Medialeer OF geslaagd of getolereerd voor Medialeer).

Korte omschrijving

In de exploratieactiviteit rond exploratie medialeer, analyseer je een Vlaams medium (krant, tijdschrift, tv-/radiozender + digitale versie/activiteiten). Je kent de doelgroep (lezer, kijker, luisteraar) en de adverteerder en je kan de CIM-cijfers analyseren. Binnen je groep leg je de verschillende media samen en vergelijkt ze.

Voor het facet exploratie Beeldlab werk je enkele creatieve opdrachten uit, waarbij de nadruk ligt op het zo consequent overbrengen van een boodschap. Je doet dit aan de hand van volledig zelfgemaakte foto's en video's die begrijpelijk en aantrekkelijk moeten zijn voor een aangewezen doelpubliek. Dit is enkel mogelijk als je praktische kennis hebt van cameratechniek en -opstelling, compositie, licht, audio-opnames en montagetechniek. De praktische vaardigheden die je aanleert bouwen verder op de theoretische basis van het vak Mediatechnieken. Minstens één opdracht werk je uit in het buitenland.  


OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op het media- en communicatielandschap (de diverse werkomgevingen, het mediabedrijf, het nationale en het internationale medialandschap) en volgt trends inzake communicatie op de voet.
Je vergelijkt de diverse media met elkaar en analyseert daarbij de CIM-cijfers.
Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je brengt doelgericht een boodschap over aan de hand van zelfgemaakte beeld- en audio-opnames door het gebruik van basis AV-technieken.
Je functioneert als efficiënt lid van een (multidisciplinair) team en bent daarbij kritisch voor het eigen en andermans werk. Je geeft je mening en standpunt met respect voor anderen. Je heb zicht op je eigen rol binnen de organisatie en pastjej aan wanneer dat wenselijk is.
Je werkt samen met anderen in een internationale context.
Je hebt zicht op de brede maatschappelijke internationale context, hebt een internationaal gerichte instelling en je kan gepast omgaan met interculturele verschillen.
Je realiseert een eenvoudig multimediaal product in een internationale context.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee facetten: explo Beeldlab (66%) en explo Medialeer (34%). Je werkt al deze opdrachten uit in groepsverband.

In het facet exploratie Beeldlab leer je praktische vaardigheden die verder bouwen op de leerstof van het vak Mediatechnieken:

  • Het bedenken van een begrijpelijk, visueel verhaal op basis van een synopsis, scenario en storyboard.
  • Het leren communiceren met beelden en zodoende in staat zijn om aan de hand van onder andere cameratechnieken, camera-opstelling, lichtgebruik en montagetechnieken een voor het doelpubliek begrijpelijke en aantrekkelijke beeldtaal te creëren.

Minstens één opdracht werk je uit in het buitenland.

In het facet exploratie Medialeer analyseer je in groep een aantal Vlaamse media (inhoud, vorm, advertenties, doelgroep). Je voert een onderzoek uit waarbij je CIM-cijfers analyseert en media met elkaar vergelijkt. Je kan hun doelgroep, hun manier van aanpak, de platformen waarmee ze werken, hun adverteerders, ... benoemen. Je kan omschrijven tot weet tot welke mediagroep ze behoren en hoe ze eventueel interageren met de andere media binnen dezelfde mediagroep. 

 

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen104,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)34,00Exploratie Medialeer.
De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit proces- en product-evaluatie (voor het gewicht zie Digitap)

Om voor dit opleidingsonderdeel te slagen, verwachten we dat je binnen het groepswerk aantoonbare inspanningen levert om de beoogde doelstellingen te bereiken. Indien je niet op voldoende wijze kan aantonen dat je die inspanningen (aanwezigheid coachingmomenten, aanwezigheid groepsvergaderingen, meewerken aan de opdrachten, ...) levert, krijg je een nul voor dit opleidingsonderdeel (zie infobrochure op digitap).
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)66,00Exploratie Beeldlab.
De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit proces- en product-evaluatie (voor het gewicht zie Digitap)

Om voor dit opleidingsonderdeel te slagen, verwachten we dat je binnen het groepswerk aantoonbare inspanningen levert om de beoogde doelstellingen te bereiken. Indien je niet op voldoende wijze kan aantonen dat je die inspanningen (aanwezigheid coachingmomenten, aanwezigheid groepsvergaderingen, meewerken aan de opdrachten, ...) levert, krijg je een nul voor dit opleidingsonderdeel (zie infobrochure op digitap).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht66,00Exploratie Beeldlab. Voor de tweede examenperiode werk je een individuele opdracht uit.
Tweede examenperiodeProjectopdracht34,00Medialeer. Voor de tweede examenperiode werk je een individuele opdracht uit.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Beeldlab 66%
- Medialeer 34%


Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.