Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Mediaplanning16937/2184/2122/1/82
Studiegids

Mediaplanning

16937/2184/2122/1/82
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 2+3PRV
    • Keuzepakket 2PRV
    • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Orlent Indra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer het communicatiewerkveld EN geslaagd of getolereerd voor Researchtechnieken EN (geslaagd of getolereerd voor Media OF geslaagd of getolereerd voor Medialeer) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Welke media moet de adverteerder inschakelen in zijn reclamecampagne? Gebruikt hij gedrukte media zoals kranten, magazines of huis-aan-huisbladen? Of verkiest hij AV-media zoals radio, TV of bioscoop? Wanneer overweegt hij te werken met affichage? Hoe worden digitale media het best ingeschakeld ? Een goed inzicht in de bereiksprofielen van de verschillende media gecombineerd met inzicht in mediadoelstellingen worden aangeleerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je stelt een online en offline mediaplan op op basis van een mediakeuzestrategie en rekening houdend met het budget en mediabuying proces.
Je beschrijft de voor- en nadelen van verschillende mediatypes.
Je gebruikt CIM-cijfers over het bereik van mediatypes.

Leerinhoud

deel 1

Paid Owned Earned Media

Media investeringen

CIM onderzoek, begrippen en oefeningen

Dagbladen als reclamemedium

Magazines als reclamemedium

Televisie als reclamemedium 

Radio als reclamemedium 

Bioscoop als reclamemedium

Affichage als reclamemedium

Vertrekbasis voor mediaplanning: berekenen van bereik, GRP, OTS, selectiviteit
Dosering van bereik, frequentie en continuïteit.
Mediakeuze.
Mediabuying.
Mediabegrippen

deel 2

Digital planning

Digital Video
Digital Display
SEM
Sociale media als reclamemedium

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Media onder de loep, analyse van de Belgische massamediaVerplicht
  • Auteur: Katheline De Lembre
CM statistieken en mediatarieven. Mediaspecs databaseVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen