Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bachelorproef project25229/2184/2122/1/31
Studiegids

Bachelorproef project

25229/2184/2122/1/31
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket stage 3CC
    • Keuzepakket stage 3PRV
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Meerts Kristin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Tijdens een groepsproject zet je alles wat je de voorbije jaren hebt geleerd om in de praktijk. Je verleent je praktische kennis aan een interne- of externe opdrachtgever. Je leert projectmatig werken,en je levert een uitgewerkt en bruikbaar communicatieplan af. Je doet essentiële werkervaring op en ontwikkelt je assertiviteit. Tijdens deze projectperiode werk je als team helemaal zelfstandig. Je levert uiteindelijk een volwaardig communicatieproduct af aan je opdrachtgever.
De projecten voor het academiejaar 2020-2021  worden in de loop van de maand september aan de derdejaarsstudenten voorgesteld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je drukt je correct uit in het Nederlands en gaat doelgericht met de Nederlandse taal om.
Je presenteert een complex project in correct en duidelijk Nederlands.
Je interageert in correct Nederlands met stakeholders.
Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je werkt een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit of social profit of voor private en overheidsorganisaties op basis van verzamelde research of onderzoeksresultaten.
Je toetst de vraag van een opdrachtgever en vertaalt deze in een communicatieproject. Je organiseert dit project efficiënt en stuurt medewerkers en toeleveranciers aan.
Je organiseert in groep een complex project in opdracht van een opdrachtgever en stelt hiervoor een uitgebereid projectplan op.
Je brieft medewerkers en externe toeleveranciers en stuurt ze aan.
Je volgt communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair op.
Je beheert de financiële en administratieve afwikkeling van een project en maakt een financieel verslag.

Leerinhoud

Je werkt in team aan een communicatieproject in opdracht van een externe of een interne opdrachtgever. De opleidingsonderdelen van het hele curriculum komen hier geïntegreerd aan bod. Als resultaat telt niet enkel het product, maar ook een professioneel proces.De beoordeling gaat niet enkel over het eindresultaat maar ook over het hanteren van de vereiste professionele vaardigheden, zowel individueel (1/3) als in team (2/3). Je vindt de beoordeling op digitap.

De inhoud van elk project verschilt en wordt in het begin van het academiejaar voorgesteld.


Studiematerialen (lijst)

Handleiding via DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren390,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00Om voor dit opleidingsonderdeel te slagen, verwachten we dat je aantoonbare inspanningen levert om de beoogde doelstellingen te bereiken. Indien je niet op voldoende wijze kan aantonen dat je die inspanningen (aanwezigheid coachingmomenten, aanwezigheid groepsvergaderingen, meewerken aan de opdrachten, ...) levert, kan je niet slagen voor dit opleidingsonderdeel. 1/3 van de score gaat naar de individuele bijdrage, 2/3 is een groepsscore (product en proces).