Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
PR en reputatiemanagement16942/2184/2122/1/58
Studiegids

PR en reputatiemanagement

16942/2184/2122/1/58
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 2+3CC
    • Keuzepakket 2CC
    • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hye Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer het communicatiewerkveld EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Public Relations vertaalt zich meer dan ooit in het voeren van een strategisch reputatiebeleid. Bedrijven en organisaties die een modern PR-beleid willen voeren dienen goede contacten te onderhouden met alle stakeholders uit hun relatienetwerk. Het eerste deel van deze cursus buigt zich over de essentie van reputatiemanagement en hoe bedrijven of organisaties dit concreet kunnen invullen. Open communiceren met werknemers, de overheid, actiegroepen, potentiële werknemers, de pers, sponsors, aandeelhouders, enz. staat hierbij centraal. We kijken hoe bedrijven reputatiebevorderend communiceren en hoe ze dit best aanpakken. Ook kijken we naar de manier waarop communicatie-agentschappen werken en welke communicatieverenigingen in ons land actief zijn.

In het laatste deel van deze cursus bouwen we stap voor stap aan een complete communicatiecampagne en bestuderen we de diverse bouwstenen van een communicatieplan (probleem, doelstelling, doelgroep, boodschap, strategie, budget, media, enz.).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je formuleert reputatiebevorderende acties bij het opstellen van een PR-campagneplan rond een specifieke probleemstelling.
Je analyseert en bespreekt voorlichtings-en PR-acties/uitingen die een bedrijf of organisatie gebruikt.
Je situeert en bespreekt de verschillende onderdelen van een PR-campagneplan.

Leerinhoud

Deel 1: Identiteit, imago en reputatie
Deel 2: Reputatieversterkende PR-strategieën
Deel 3: Meten van PR-inspanningen en rol van communicatie-agentschappen en -verenigingen
Deel 4: Communicatieplanning

Kennis van de actualiteit

Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
TekstenVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Kennis, inzicht en toepassing van de geziene leerstof wordt getoetst in een schriftelijk examen met open en/of gesloten vragen. De leerstof bestaat uit hoorcolleges, powerpointcursus, lesnota's, zelfstudieteksten en voorbeelden uit de actualiteit.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Kennis, inzicht en toepassing van de geziene leerstof wordt getoetst in een schriftelijk examen met open en/of gesloten vragen. De leerstof bestaat uit hoorcolleges, powerpointcursus, nota's, zelfstudieteksten en voorbeelden uit de actualiteit.