Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Interne communicatie16945/2184/2122/1/63
Studiegids

Interne communicatie

16945/2184/2122/1/63
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 2+3CC
    • Keuzepakket 2CC
    • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hye Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer het communicatiewerkveld EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De belangstelling voor het verbeteren van de interne communicatie binnen een organisatie of bedrijf is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Public Relations start op de eerste plaats binnen het eigen bedrijf of organisatie. Tevreden medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs van elke organisatie. Het uitgangspunt van deze cursus is dat het motiveren van medewerkers dé succesfactor is voor een aangename werksfeer op de werkvloer. Interne Communicatie is uitgegroeid tot een strategisch instrument om medewerkers te informeren, te motiveren en te begeleiden bij de vele veranderingen die vandaag in een bedrijf plaatsvinden. Deze cursus geeft niet enkel een overzicht van de vele tools die kunnen ingezet worden bij het verbeteren van de interne communicatie maar geeft ook een overzicht van de wijze waarop bedrijven intern met veranderingen omgaan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je stelt een plan van aanpak op om de interne communicatie van een organisatie te verbeteren.
Je licht de verschillende instrumenten van de interne communicatiemix toe.
Je gebruikt het begrippenkader van de interne communicatie.

Leerinhoud

Deel 1: Ontwikkeling Interne Communicatie

Deel 2: Interne communicatie als strategisch beleidsinstrument

Deel 3: Communicatie binnen organisaties

Deel 4: Instrumenten Interne Communicatie

Deel 5: Communicatie bij verandering

Deel 6: Employee Engagement

Deel 7: Onderzoek en evaluatie

Studiematerialen (lijst)

ZelfstudieVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Strategisch VerbindenVerplicht
  • Auteur: Peter Op de Beeck

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Kennis, inzicht en toepassing van de geziene leerstof wordt getoetst in een schriftelijk examen met open en/of gesloten vragen. De leerstof bestaat uit hoorcolleges, een powerpointcursus, lesnota's, teksten die de studenten zelf dienen te verwerken en hoofdstukken uit het handboek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Kennis, inzicht en toepassing van de geziene leerstof wordt getoetst in een schriftelijk examen met open en/of gesloten vragen. De leerstof bestaat uit hoorcolleges, een powerpointcursus, lesnota's, teksten die de studenten zelf dienen te verwerken en hoofdstukken uit het handboek.