Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Fotografie17549/2184/2122/1/35
Studiegids

Fotografie

17549/2184/2122/1/35
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Mermans Sandra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer de media- mobility 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met WS1 Creatief ontwerp OF simultaan te volgen met WS1 Creatief ontwerp) OF ((geslaagd of getolereerd voor WS1 Creatief ontwerp) OF geslaagd of getolereerd voor WS1 Creatief ontwerp)) .

Korte omschrijving

Het keuzevak fotografie is een creatieve cursus waarbij je werkt via individuele, vrije en toegepaste fotografie opdrachten. Je werkt zowel op locatie als in de studio en je leert een verhaal te brengen adhv beelden. Je ontwikkelt dieper inzicht in de compositie, de esthetiek van je beelden en de belichting (aanwezig en toegevoegd licht). Aan de hand van korte technische opdrachten verdiep je je verder in de techniek van de fotografie.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft WS1 in 2CM afgerond of is bij aanvang van dit vak, halfweg deze workshop. Heeft de student reeds een fotografisch vak gehad (gelijkaardig aan het facet fotografie binnen WS1), wordt hij/zij eveneens toegelaten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je maakt esthetische foto’s op gevorderd niveau die binnen een grafisch ontwerp toepasbaar zijn.

Leerinhoud

Fotografie is een creatief vak waarin je niet enkel beelden maakt maar ook een visie over beelden ontwikkelt. Je werkt in dit vak aan zowel toegepaste als aan vrije opdrachten waarvoor je gebruik maakt van een digitale reflexcamera. Je trekt erop uit om bepaalde onderwerpen via een fotoreeks in beeld te brengen. Je maakt ook foto's in de fotostudio en leert er fotograferen met studiospots. Via constante feedback op je eigen werk en op bestaande foto's verwerf je verdere kennis, vaardigheden en inzicht in verschillende fotografievormen (portret, reportage, stilleven) en in belichting. In dit vak ontwikkel je verder je gevoel voor de compositie en de esthetiek van het beeld. Je gaat ook dieper in op werking van een digitale reflexcamera en je gebruikt Photoshop om je foto's professioneel af te werken. Gastsprekers en een studiobezoek aan een reclamefotograaf leren je hoe foto's voor bepaalde campagnes en publicaties tot stand komen.

Studiematerialen (lijst)

Presentatie: 'Techniek van de fotografie'Verplicht
Eigen nota'sVerplicht
Photoshop (online tutorials)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Praktijkopdrachten, voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap. Aanwezigheid is verplicht tijdens de lessen. Bij meer dan 3 afwezigheden krijg je een nul op dit onderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Praktijkopdrachten,
voor details omtrent deze opdrachten: zie Digitap.