Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
DTP17558/2184/2122/1/50
Studiegids

DTP

17558/2184/2122/1/50
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Minnebo Johan, van Varik Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer de media- mobility 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met WS1 Creatief ontwerp OF simultaan te volgen met WS1 Creatief ontwerp) OF ((geslaagd of getolereerd voor WS1 Creatief ontwerp) OF geslaagd of getolereerd voor WS1 Creatief ontwerp)).

Korte omschrijving

In dit keuzevak leer je grafische producten bedenken, ontwerpen en de productie ervan te begeleiden. Dit is een arbeidsintensieve workshop waarbij de nadruk ligt op productiviteit, creativiteit, zelfstandigheid, inventiviteit en programmakennis van Adobe Illustrator, Indesign en Photoshop.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je ontwerpt verschillende grafische producten gebruikmakend van professionele ontwerpsoftware.

Leerinhoud

Geavanceerd werken met Adobe Illustrator, Indesign en (in beperkte mate) Photoshop.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Software (Adobe In Design, Photoshop en Illustrator)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Permanente evaluatie: drie afwezigheden resulteren in een nul voor het volledige opleidingsonderdeel
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Tijdens een mondeling examen stelt de lector vragen over het tot stand komen van de door jou ingeleverde projectopdracht
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00Je werkt op zelfstandige basis je opdracht bij en levert ze ten laatste op de deadline in.