Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Productie28053/2184/2122/1/17
Studiegids

Productie

28053/2184/2122/1/17
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Keersmaekers Jan, van Varik Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer de media- mobility 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Een communicatieverantwoordelijke staat vaak in voor het begeleiden en het coördineren van drukwerk, corporate video's en digitale publicaties. Dit vak biedt je hiervoor de gespecialiseerde kennis en bereidt je voor op de omgang met grafische bedrijven, productiehuizen en webbureaus .

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je reconstrueert het productieproces van drukwerk- en audiovisuele producties van aanvraag tot aflevering met inachtneming van het vakjargon.
Je volgt communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair op.
Je maakt een beredeneerde schatting van de productiekost van drukwerk of een audiovisuele productie op basis van een briefing.

Leerinhoud

Drukwerkproductie:

 • De verschillende druktechnieken.
 • De keuze van en werken met een drukker.
 • Terminologie.
 • Prepresshandelingen (offertes aanvragen, papierkeuze, font- en beelddatabanken, bestandsaanmaak, 'Goed Voor Druk' geven, drukproeven, algemene aandachtspunten).
 • Presshandelingen (het drukproces, proces- en spotcolors, vellen en rotatieoffset, cold- en headset, algemene aandachtspunten).
 • Postpresshandelingen (schoonsnijden, vouwen, brocheren, verschillende veredelingen, algemene aandachtspunten).
 • De werking van een drukkerij en veredelaar, aan de hand van bedrijfsbezoeken (aanwezigheid verplicht).

Digitale publicaties:

 • Banners
AV-productie en Online (web en app) :
 • Workflow begrijpen : inzichten in de totstandkoming van corporate video
 • Productie plannen.
 • Kosten inschatten.
 • Personeel en bureau inhuren.
 • Terminologie.

Studiematerialen (lijst)

Cursus SyllabusVerplicht
DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Digitaal examen.
AcademiejaarProjectopdracht50,00Deze projectopdracht wordt in groep gemaakt en afsluitend bevraagd. Er wordt een peerassessment in rekening gebracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Digitaal examen.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Je krijgt een persoonlijke, vervangende opdracht (inzagemoment juni).