Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Brand activation28433/2184/2122/1/36
Studiegids

Brand activation

28433/2184/2122/1/36
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Gemoets Ann
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN geslaagd of getolereerd voor Marketing EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving


This course gives an overview on experiential marketing including theory, cases and a group assignment. 

Experiential marketing, the use of live, face-to-face and social engagements to connect with audiences, create relationships and drive brand affinity. The course will explain how to develop an experiential strategy and what the anatomy is of an experiential marketing campaign should look like. How to measure the impact of an experiential campaign will be further explained. Students will participate in a group assignment developping an experiential marketing campaign for an advertiser or communication agency.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je beschrijft de kenmerken en werking van een succesvolle brand activation campagne.
Je doet voorstellen voor een brand-activation campagne met respect voor de merkwaarden.
Je past het principe van brand activation toe op basis van een briefing van een opdrachtgever.

Leerinhoud

This course offers a global view on brand activation or experiential marketing. The course includes theory, many cases and a group work.

Theory:

- the rise of the experience
- the psychology of engagement
- developing an experiential strategy
- anatomy of an experiential marketing campaign
- performance and measurement

Cases

Group work: the students work as a group on a briefing for an experiential marketing campaign.

Guest speaker if possible.Studiematerialen (lijst)

Experiential MarketingVerplicht
 • Auteur: Smith K. & Hanover D.

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Groepsopdracht

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen