Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
1 to 1 communicatie28434/2184/2122/1/70
Studiegids

1 to 1 communicatie

28434/2184/2122/1/70
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gemoets Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 80,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN geslaagd of getolereerd voor Marketing EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Dit vak bestaat uit One to one communicatie met specifieke aandacht voor email marketing. In deze discipline tracht men op langere termijn een relatie met de consument aan te knopen, door hem op een gerichte manier te benaderen, en dit met alle relevante mediavormen. De evolutie en digitalisering van de mediavormen brengen nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen met zich mee.Het is daarom belangrijk om de consument goed te leren kennen met het nodige respect voor zijn privacy. Aan de hand van cases wordt uitgelegd hoe consumenten het best benaderd worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je knoopt een lange-termijn-relatie met de consument aan door hem op een gerichte manier te benaderen, en dit met alle relevante digitale mediavormen.

Leerinhoud

Strategie
1 E-mailmarketing en 1:1 communicatie in de marketingmix
2 E-mail als toegevoegde waarde van en voor andere kanalen
3 Trends en uitdagingen
4 Strategie : hoe integreer je e-mailmarketing in de marketingmix?

Executie
1 Bestand: hoe bouw je een kwalitatief e-mailbestand op?
2 E-mailadressen verzamelen: 3 sleutels tot succes
3 Kwalitatieve e-mailadressen verzamelen: hoe doe je dat?
4 Hoe werken spamfilters?
5 Succesvolle e-mailcampagnes ontwerpen
6 De 8 meest gemaakte fouten op landingspagina's

Analyseren en optimaliseren
1 Meten en analyseren: meten is weten!
2 Attributiemodellen
3 Testen en optimaliseren
4 Neuromarketing: van emotie naar rede

Papieren mailings: do's and don't s

GDPR wetgeving

Uitwerken van een e-mailcampagne voor een opdrachtgever


Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
Eigen nota'sVerplicht
E-mailmarketingVerplicht
 • Auteur: Tamara Gielen en Hans Smellinckx

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Schriftelijk examen
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen