Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Spaans 3 (3CM)25451/2184/2122/1/13
Studiegids

Spaans 3 (3CM)

25451/2184/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Volders Mieke
Onderwijstalen: Spaans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 80,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Spaans 1 OF (geslaagd of getolereerd voor Spaans 1 (2CM) EN geslaagd of getolereerd voor Spaans 2 (2CM))) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je beschikt over een definitief verworven grammaticale kennis en een uitgebreide algemene en professionele woordenschat. Daar moet je in elke communicatieve context kunnen mee spelen: mensen toespreken, mails begrijpen en eenvoudige mails schrijven, telefoneren. De leerstof van beide handboeken wordt uitgebreid met extra cursusdocumenten die terug te vinden zijn onder digitap.ap.be

Begincompetenties (tekst)

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je wisselt schriftelijk informatie uit in het Spaans over persoonlijke en zakelijke onderwerpen aan de hand van een voorbereiding (niveau A2).
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je communiceert in het Spaans op een grammaticaal correcte manier over persoonlijke en zakelijke onderwerpen met voorbereiding (niveau A2).

Leerinhoud

Werkagenda opstellen, afspraken maken, vergaderen, producten en projecten, toekomstperspectieven bespreken (studies en professioneel)

Functionele grammatica (werkwoorden - uitbreiden tijden ; persoonlijke voornaamwoorden ....)

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Socios 1 - Cuaderno de ejercicios + CDVerplicht€ 19,50
 • Auteur: J. Corpas y L. Martínez
Socios 1 - Libro del alumno + CDVerplicht€ 27,50
 • Auteur: M. González, F. Martín, C. Rodrigo y E. Verdía
Online materiaalVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: Schriftelijk examen 2 uur + Mondeling examen 20 minuten / student
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00Mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00Mondeling examen