Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Visueel communiceren17607/2184/2122/1/67
Studiegids

Visueel communiceren

17607/2184/2122/1/67
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): van Varik Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer de media- mobility 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met WS1 Creatief ontwerp OF simultaan te volgen met WS1 Creatief ontwerp) OF ((geslaagd of getolereerd voor WS1 Creatief ontwerp) OF geslaagd of getolereerd voor WS1 Creatief ontwerp)) .

Korte omschrijving

Deze cursus gaat verder waar Beeldtaal is gestopt. In dit praktisch georienteerde vak leer je de finesses van visuele communicatie, eerst aan de hand van enkele inleidende foto-opdrachten en daarna via een afsluitende, grote groepsopdracht. Het is steeds de bedoeling om functionele, communicatieve beelden te creeren, en dat in combinatie met een creatieve, eigenzinnige invalshoek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je creëert functionele, communicatieve beelden in combinatie met een creatieve, eigenzinnige invalshoek.

Leerinhoud

 • Semiotiek
 • Visuele Retorica
 • Gestaltwetten
 • Typografie
 • Beeldcultuur

Studiematerialen (lijst)

Aanbevolen: Fotocamera met gevorderde functies (liefst DSLR)Verplicht
Software (Adobe In Design, Photoshop en Illustrator)Aanbevolen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00De permanente evaluatie omvat verschillende opdrachten.

Permanente evaluatie: drie afwezigheden resulteren in een nul voor het volledige opleidingsonderdeel.

Er wordt een peerassessment in rekening gebracht bij de laatste, afsluitende opdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De permanente evaluatie omvat een zelfstandig uit te werken opdracht.