Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Digital skills25224/2184/2122/1/55
Studiegids

Digital skills

25224/2184/2122/1/55
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Orlent Indra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor WS2 Actua in de media OF geslaagd of getolereerd voor WS2 Actua in de media) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In de huidige samenleving kan je als communicatieprofessional niet langer functioneren zonder de nodige digitale vaardigheden. Je moet in staat zijn om sociale media ook voor professionele doeleinden aan te wenden. In de cursus staan we stil bij de verschillende aspecten van de digitalisering. Hoe zorg je ervoor dat je teruggevonden wordt op het internet? We hebben het over SEO en big data. In een theoretisch gedeelte behandelen we onder meer hoe sociale media onze samenleving en het bedrijfsleven beïnvloeden. Je krijgt cases voorgeschoteld hoe sociale media kunnen ingezet worden bij reputatiemanagement en voor advertising doeleinden. We evalueren enkele social mediacampagnes en beoordelen de goede en minder goede aspecten ervan. In een praktisch luik neem de student zijn eigen social mediagebruik en netwerk onder de loep. Er wordt een aanbeveling gedaan rond het social mediaplan voor een bedrijf en aan een concrete post gewerkt.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bouwt professionele interne en externe contacten op en onderhoudt ze. Je hanteert daarbij de gepaste taal, houding en omgangsvormen.
Je zet digitale vaardigheden in om te netwerken met mensen uit het vakgebied.
Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je stelt een digitalmedia campagneplan (contentplan) op, op basis van strategische doelstellingen van een klant.
Je creëert social media posts rekening houdend met bedrijfsidentiteit en communicatiedoelstellingen van de klant.

Leerinhoud

 • Geschiedenis van social media en internationaal kader.
 • Het digitale landschap.
 • Belangrijkste sociale media, overzicht en karakteristieken
 • Social media: hoe werkt het?
 • Social media en advertising
 • Wat karakteriseert een sterk digital media-campagneplan?
 • Social media en maatschappelijke effecten, reputatiemanagement, privacy/deontologie
 • Big Data
 • SEO en Google Analytics
 • Digitale media-actualiteit

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Digitale mediaVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
 • Opmerking: tijd voorzien voor het mondeling examen alsook voor de groepspresentatie.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Kennis en inzicht worden getoetst in een schriftelijk/digitaal examen. Zie studiewijzer.
De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die je zelf dient te verwerken.
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Samen met een groep medestudenten lever je input voor de sociale media van een reële opdrachtgever. Je schrijft een reflectie waarin je je aandeel in deze communicatie toelicht, alsook een portfolio waarin je je eigen social mediagebruik en digitaal netwerkgedrag onder de loep neemt en evalueert. Deze reflecties kom je toelichten in een mondeling examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00De punten van dit deelexamen worden overgedragen naar 2de zit als je er minstens 50% van de punten voor behaald hebt.

Kennis en inzicht worden getoetst in een schriftelijk/digitaal examen. Zie studiewijzer.
De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die je zelf dient te verwerken.

Tweede examenperiodeReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00De punten van dit deelexamen worden overgedragen naar 2de zit als je er minstens 50% van de punten voor behaald hebt.

Ook voor de tweede examenperiode lever je relevante input rond de sociale media van een reële opdrachtgever. Een briefing-document voor de opdracht in tweede zit kan bekomen worden bij de lector. Je schrijft een reflectie over je digitale voetafdruk waarin je je aandeel in deze communicatie toelicht, alsook een portfolio waarin je je eigen social media-gebruik en digitaal netwerkgedrag onder de loep neemt en evalueert. Deze reflecties kom je toelichten op een mondeling examen. Kennis en inzicht worden getoetst in een schriftelijk/digitaal examen.