Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Sport, cultuur en lifestyle marketing34014/2184/2122/1/58
Studiegids

Sport, cultuur en lifestyle marketing

34014/2184/2122/1/58
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de journalistiek als Public affairs
 • Bachelor in de journalistiek als Sport, cultuur en lifestyle marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

We gaan naar de basics van cultuur, lifestyle en sport en hoe binnen organisaties marketing actief wordt toegepast binnen deze domeinen.
Geen zware theorieën, maar meer geënt op de realiteit.
We bekijken eveneens hoe marketing en PR een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsvoering van creatieve organisaties zoals musea, theater,...
Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen we vaststellen dat doelgroepbepaling en juiste positionering onmisbaar zijn. Hoe belangrijk zijn de 4P's voor een culturele organisatie? Hoe communiceer ik zo effectief mogelijk met mijn doelgroep rekening houdend met een beperkt budget?
Lifestyle is inmiddels het magische woord om consumenten op een aantrekkelijke manier met je producten in aanraking te brengen. We bekijken wat lifestyle is en hoe organisaties dit gebruiken. Welke lifestylesegmenten kunnen we onderscheiden en hoe kan ik deze doeltreffend bereiken ?
De sportwereld wordt professioneler. Er zijn steeds meer stakeholders binnen de sport. Wat is nu sportmanagement en sportmarketing, wat kan de bedrijfswereld leren van de sport, hoe zit het sportlandschap in Vlaanderen in mekaar, en wat zijn de trends in de sportwereld?

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op de maatschappelijke context waarbinnen communicatie plaatsvindt, kan de maatschappelijke en juridische implicaties van communicatie-vormen en -uitingen inschatten en handelt volgens de professionele ethiek.
Je beschrijft hoe communicatie (marketing, PR) een nuttige bijdrage kan leveren aan de bedrijfsvoering van de recreatieve en culturele sector.

Leerinhoud

Cultuurmarketing  
- waarom een cultuurmarketeer?
- het cultuurpubliek : profielen; marktsegmentatie : wie willen we bereiken en hoe?
- het creatieve product, merk of dienst : specifieke eigenschappen, trends
- uitdagingen van de creatieve sector
- het promoten van kunst, cultuur en creativiteit  

Lifestylemarketing 
- wat verstaan we onder lifestyle en lifestylemarketing?

- wat is lifestylepositionering?

- het toenemende belang van Influencer Marketing

Sportmarketing en sponsoring 
- Wat is sportmanagement ?
- Sportmarketing en sportsponsoring
- Project- en eventmanagement
- Sport en media

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Powerpoint-presentatiesVerplicht
Actueel tekstmateriaalVerplicht
Internet:Verplicht€ 50,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Mondeling examen
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00uitwerking case
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Mondeling examen - Het examen behandelt beide deelexamens (50% vragen over de cursus + 50% nieuwe paper)