Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
European media34013/2184/2122/1/24
Studiegids

European media

34013/2184/2122/1/24
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Heirman Wannes
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor WS2 Actua in de media OF geslaagd of getolereerd voor WS2 Actua in de media) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben) OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

This course offers a global overview of the media landscape and the policymaking in this area within the European Union.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op het media- en communicatielandschap (de diverse werkomgevingen, het mediabedrijf, het nationale en het internationale medialandschap) en volgt trends inzake communicatie op de voet.
Je beschrijft de grote lijnen van het mediabeleid binnen de Europese unie en hebt zicht op de voornaamste europese mediaconglomeraten.
Je analyseert het medialandschap van een individuele Europese lidstaat en formuleert op basis van deze analyse aanbevelingen voor media- en communicatiebedrijven.

Leerinhoud

Media landscapes within the European Union and its individual member states
The evolution of European Media Policy
Issues in developing European Media Policy
European media legislation: Directives and initiatives taken so far

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Aanbevolen :European media studiesVerplicht
 • Auteur: Williams K.
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/index en.htm .Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Oral exam
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00Paper in which you discuss the media landscape of a EU member state
AcademiejaarReflectieopdracht20,00Presentation in which you present the media landscape of a EU member state
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Oral Exam - In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Paper in which you discuss the media landscape of a EU member state - In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00Presentation in which you present the media landscape - In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit