Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Stemtraining17682/2184/2122/1/95
Studiegids

Stemtraining

17682/2184/2122/1/95
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Nederlands OF geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Nederlands) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Hoe kun je met je stem en uitspraak je impact veranderen? Hoe overtuig je je gesprekspartner/publiek met je spraak? Hoe kun je langer spreken zonder je stemapparaat te overbelasten? Hoe weet je te boeien als voice-over? Met deze vragen ga je praktisch aan de slag, en al snel zul je je communicatieve kracht vergroten. De diverse intensieve oefeningen gebeuren in twee kleinere groepen. De sessies starten met een logopedische screening.

Leerinhoud

In elke sessie komen stem- en/of (uit)spraakoefeningen aan bod:

• spellinguitspraak en reductie

• vocalen en diftongen

• substandaard, variatie en registers

• pittigheid en resonantie

• stemgebruik, stemmisbruik en -hygiëne

• adem, luidheid en stemrelaxatie

• toonhoogte, krakerigheid en steminzet

• accentuering en intonatiesysteem

• coarticulatie en assimilatie

• sfeerlezen van journalistieke, literaire en commerciële teksten

• voice-over in organisatievideo's (corporate, institutional & social profit)

• spontane speech en presentatie

Studiematerialen (lijst)

Audiovisueel materiaalVerplicht
SyllabusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)100,00Je wordt verdeeld in kleine groepen; je werkt thuis individueel verder aan stem- en (uit)spraakoefeningen; je krijgt feedback en toetsing op je vorderingen tijdens de les; ongeziene teksten maken deel uit van de toetsing. Permanente evaluatie: vier toetsmomenten in de loop van het semester.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Onvoorbereide inspreekproef en een interview (als spreekoefening) van telkens 2 min.