Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Actualiteit in perspectief13767/2184/2122/1/69
Studiegids

Actualiteit in perspectief

13767/2184/2122/1/69
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Meerts Kristin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert je eigen mens - en wereldbeeld situeren met een ontwikkeld referentiekader
Je leert je kritisch opstellen tegenover het hedendaags "common sense" denken.
Je leert de actualiteit benaderen met de aangereikte filosofische en historische denkkaders.

Je kan een genuanceerd inzicht verwoorden over onze diverse samenleving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op de maatschappelijke context waarbinnen communicatie plaatsvindt, kan de maatschappelijke en juridische implicaties van communicatie-vormen en -uitingen inschatten en handelt volgens de professionele ethiek.
Je interpreteert en beschrijft de acuele problemen vanuit een genuanceerd (historisch en filosofisch) denkkader.

Leerinhoud

De cursus geeft een overzicht van belangrijke filosofische problemen, de voorgestelde oplossingen, en de samenhang ervan met de ontwikkeling van de westerse cultuur.
Klassiek en eigentijds filosofisch gedachtengoed wordt geconfronteerd met hedendaagse stellingnames en met actuele vraagstukken. Tijdens de les wordt de geziene leerstof toegepast op actuele problemen, aan de hand van persartikels.

De cursus wil voorts de levensbeschouwelijke diversiteit plaatsen in historisch perspectief.

Tenslotte wil de cursus een duiding geven bij onze hedendaagse democratie, geworteld in het politiek liberalisme van de Verlichting.

 


Studiematerialen (lijst)

Artikels via DigitapVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
Powerpoint-presentatiesVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen - Het examen bestaat uit een aantal kennisvragen en uit een aantal vragen waarbij de denkkaders moeten worden toegepast op de actualiteit, en dit aan de hand van krantenartikels.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen - Het examen bestaat uit een aantal kennisvragen en uit een aantal vragen waarbij de denkkaders moeten worden toegepast op de actualiteit, en dit aan de hand van krantenartikels.