Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Researchtechnieken25208/2184/2122/1/93
Studiegids

Researchtechnieken

25208/2184/2122/1/93
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Greef Rit, Elsen Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 105,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Steeds meer bedrijven verwachten van hun werknemers dat ze met Excel kunnen werken en statistische gegevens kunnen verwerken met Excel. Logisch dus dat je de basis van Excel en van statistiek onder de knie hebt.

Tijdens je studieloopbaan (en wellicht ook nadien) zal je meerdere verslagen en rapporten moeten maken waarvoor je relevante informatiebronnen moet zoeken en op een correcte manier aanwenden. Met researchtechnieken leg je ook tijdig de basis voor je bachelorproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je zoekt via een gepaste zoekstrategie en in relevante informatiebronnen naar informatie m.b.t. een communicatietopic of (zelf)geformuleerd communicatie probleem. Je schat de waarde van de gevonden informatie in, analyseert kritisch en geeft de kern op zinvolle wijze weer met het oog op communicatieadvies.
Je beoordeelt informatiebronnnen op hun relevantie en betrouwbaarheid.
Je refereert naar bronnen op een correcte manier.
Je formuleert autonoom een communicatieprobleem en werkt mee aan het initiƫren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht. Je rapporteert hierover aan vakgenoten en leken.
Je voert eenvoudige onderzoekshandelingen uit in Excel.
Je volgt communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair op.
Je beheerst de basismodaliteiten van Excel.

Leerinhoud

Basis Excel:
gegevens invoeren, wijzigen
map bewaren, ophalen, wijzigen
met formules/functies werken, wiskundige en logische operatoren
relatieve, gemengde en absolute celadressen
formules kopiëren
selectie maken, kolommen /rijen verbergen, toevoegen, verwijderen, blokkeren
cellen wissen, verwijderen, toevoegen
cellen opmaken, voorwaardelijke opmaak, pagina-instelling
cellen kopiëren, verplaatsen, intelligent kopiëren;

grafieken aanmaken, wijzigen

Basis statistiek met Excel:

met percentages werken
inleiding beschrijvende statistiek
centrum- en spreidingsmaten bij niet gegroepeerde gegevens
centrum- en spreidingsmaten bij gegroepeerde gegevens
correlatie en normale verdeling

Inleiding tot database:
tabel opmaken, queries (geavanceerde filter), db-duncties
vert.zoeken / index - vergelijken

Draaitabellen aanmaken, wijzigen

Basis Research:
APA-bronvermelding
Betrouwbaar gebruik van Google en internetbronnen
relevante bronnen selecteren/kritisch beoordelen
opstellen van een academisch rapport/researchverslag

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
  • Duur: Semester
  • Opmerking: Openboek examen op computer in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen alleen Excel gebruiken (dus niet Word noch PowerPoint).
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
  • Omschrijving: hoorcollege over brongebruik en researchtechnieken
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
  • Duur: Semester
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets75,00Openboek digitaal examen in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Excel gebruiken.
Duur: 50'.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on25,00De paper voor het gedeelte Bronnen wordt beoordeeld op vorm en inhoud.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00Openboek digitaal examen in de vorm van meerkeuzevragen met giscorrectie. Je mag daarvoor jouw boeken, cursussen en andere notities gebruiken en mag tijdens het examen Excel gebruiken.
Duur: 50'.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on25,00De paper voor het gedeelte bronnen wordt beoordeeld op vorm en inhoud.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Informatica-statistiek 75%
- Bronnen 25%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.