Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Engels 125212/2184/2122/1/35
Studiegids

Taaltraining Engels 1

25212/2184/2122/1/35
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Temsche Nancy, Weuts Annelies
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De meest vertrouwde wereldtaal is slechts schijnbaar eenvoudig. Nu moet je gaan voor een correcte uitspraak, een genuanceerde woordenschat, en een definitief verworven grammaticakennis. Bovendien moet je teksten uit de Angelsaksische pers begrijpen en eenvoudige, samenhangende teksten kunnen schrijven.

Begincompetenties (tekst)

niveau B150 van het ERK

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft in het Engels eenvoudige samengestelde zinnen over vertrouwde onderwerpen uit het dagelijkse leven en beheerst de basisprincipes van de grammatica (niveau B2).
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je voert een eenvoudig gesprek over vertrouwde dagdagelijkse onderwerpen in het Engels.
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je haalt de basisinformatie uit een artikel, gesprek, radio- of tv programma in Engelse standaardtaal over actuele en eenvoudige onderwerpen met behulp van een woordenboek/woordenlijst.

Leerinhoud

  • Grammatica op intermediate level (B1 (50) - B2 vh ERK)
  • Herhaling en uitbreiding van de algemene en communicatiegerelateerde woordenschat
  • De basisprincipes van de Britse (of Amerikaanse)  uitspraak +  de uitspraak van  een lijst woorden in de syllabus
  • De vier vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken komen tijdens de les voortdurend aan bod.

   

Studiematerialen (lijst)

video-en/of audiomateriaalVerplicht
SyllabusVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Words in Context woordenschatboekVerplicht
  • Auteur: Louise Carleton-Gertsch

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen - Voor elke zware fout (zie lijst 'mistakes never to be made' in syllabus) wordt een extra punt afgetrokken van het eindtotaal van het schriftelijk examen.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Mondelinge en schriftelijke testen tijdens het semester.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00Mondeling examen.
De student was in eerste zittijd geslaagd voor de mondelinge testen voor permanente evaluatie : de student behoudt de punten die hij behaald heeft in tweede zittijd en deze punten tellen mee voor 30% van het totaalcijfer.
De student was niet geslaagd voor de mondelinge testen in eerste zittijd : de student legt een mondeling examen af op basis van vervangende opdrachten die via Digitap gecommuniceerd worden. Dit mondeling examen telt mee voor 30%.
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen - Voor elke zware fout (zie lijst 'mistakes never to be made' in syllabus) wordt een extra punt afgetrokken van het eindtotaal van het examen.
Indien de student in eerste zittijd geslaagd was voor het schriftelijk examen : de student behoudt de punten behaald in eerste zittijd.
De student was niet geslaagd voor het schriftelijk examen : de student legt een schriftelijk examen af in tweede zittijd voor 70% van de punten.