Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatietraining Engels25218/2184/2122/1/45
Studiegids

Communicatietraining Engels

25218/2184/2122/1/45
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • public relations en voorlichting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Temsche Nancy
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Engels 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Engels 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je streeft naar perfectie in allerlei communicatieve situaties : presentaties geven, brieven schrijven, discussies voeren, rapporteren, enz. En het is daarbij evident dat je je kennis van de grammatica en woordenschat verder uitdiept.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft zonder basisfouten complexere informatieve teksten in het Engels.
Je gebruikt een uitgebreide vakspecifieke Engelse woordenschat bij het schrijven van Engelse teksten.
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je brengt je mening over actuele en communicatie-gerelateerde onderwerpen helder naar voren in het Engels en verduidelijkt deze in een gesprek of debat.
Je geeft een vlotte informatieve presentatie over actuele (communicatie-gerelateerde) onderwerpen en beantwoordt kritische vragen in het Engels zonder basisfouten en met aandacht voor correcte uitspraak.
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je reflecteert over de inhoud van authentieke Engelstalige schriftelijke bronnen in functie van mondelinge en schriftelijke communicatietoepassingen.

Leerinhoud

 • English Grammar
 • Pitfalls : veel voorkomde woordenschat- en grammatica fouten
 • Business Communication: grafieken presenteren, zakelijke correspondentie, telefoneren, rapporteringstechnieken
 • Rhetorical techniques
 • Audiovisuele Engelstalige pers : voornamelijk communicatie- en business gerelateerde onderwerpen
 • Geschreven Engelstalige pers : hoofdzakelijk artikels  en/of boeken uit de vakpers
 • Uitspraakmoeilijkheden voor Nederlandstaligen
 • Conversational Language : veelgebruikte uitdrukkingen in netwerksituaties, vergaderingen, telefoongesprekken, presentaties, discussies,...
 • Wordlist PR - Wordlist Business English (Digitap)


 

Studiematerialen (lijst)

extra materiaal op DigitapVerplicht
Beeldmateriaal op DigitapVerplicht
video-en/of audiomateriaalVerplicht
SyllabusVerplicht
Myths of PR. All publicity is good and other popular misconceptionsVerplicht
 • Auteur: Rich Leigh
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Murphy, R., English Grammar in Use, Cambridge University press.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
 • Omschrijving: Hoor-en werkcolleges
 • Duur: Academiejaar
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
 • Omschrijving: practicum en oefeningen
 • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00schriftelijk examen in januari : 20%
schriftelijk examen in juni : 20%
(voor elke zware fout (zie lijst 'mistakes never to be made' in syllabus) wordt een extra punt van de totaalscore van het examen afgetrokken)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)60,0030% voor permanente evaluatie eerste semester (mondeling en schriftelijk)
,30% voor permanente evaluatie tweede semester (mondeling en schriftelijk)
( een extra punt wordt afgetrokken voor een zware fout (zie lijst 'mistakes never to be made' in syllabus))
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Indien de student in eerste zittijd geslaagd was voor het schriftelijk examen : de student behoudt de punten die hij behaald heeft in tweede zittijd.
Schriftelijk examen - voor elke zware fout (zie lijst 'mistakes never to be made'in syllabus) wordt een extra punt van de totaalscore van het examen afgetrokken
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00Mondeling examen - Indien de student in eerste zittijd geslaagd was voor permanente evaluatie : de student behoudt de punten die hij behaald heeft in tweede zittijd.
Was hij in eerste zittijd niet geslaagd voor permanente evaluatie, dan krijgt hij vervangende taken en legt op basis daarvan ook een mondeling examen af. Via Digitap worden de nieuwe taken ter voorbereiding van de hands on toets bekend gemaakt. Per zware fout (zie lijst 'mistakes never to be made' in de syllabus) wordt een extra punt afgetrokken.