Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatietraining Nederlands25221/2184/2122/1/50
Studiegids

Communicatietraining Nederlands

25221/2184/2122/1/50
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • public relations en voorlichting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Decker Benny, Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Nederlands 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Nederlands 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je werkgever kan helemaal op je vertrouwen als het erop aankomt bedrijfscontacten te leggen en te onderhouden. Je spreekt en schrijft duidelijk, correct, genuanceerd en vlot. Ook in moeilijke of delicate omstandigheden sta je mensen strategisch te woord. Sommige van je teksten publiceer je op Com.Klap, de website van je opleiding. Als toekomstig pr-medewerker ben en blijf je op de hoogte van de actualiteit.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft complexere informatieve en persuasieve teksten voor een afgebakende doelgroep en gebruikt daarbij een uitgebreide vakspecifieke woordenschat.
Je drukt je correct uit in het Nederlands en gaat doelgericht met de Nederlandse taal om.
Je houdt een overtuigende informatieve of persuasieve presentatie voor publiek in Algemeen Nederlands.
Je brengt je mening helder naar voor in Algemeen Nederlands en verdedigt deze in een betoog of debat.
Je bouwt professionele interne en externe contacten op en onderhoudt ze. Je hanteert daarbij de gepaste taal, houding en omgangsvormen.
Je vergadert op een correcte, efficiƫnte en effectieve manier.

Leerinhoud

In je pr- en voorlichtingsactiviteiten breng je je boodschap overtuigend en welwillend bij je publiek. Hoofdzakelijk vanuit het jaarthema “De prv’ers”. Je leert verslag uitbrengen na een evenement of een vergadering, een medewerker portretteren, persberichten schrijven, solliciteren, presenteren, enz. Je schrijft pr-bijdragen voor Com.Klap, de website van je opleiding.

Inhoudelijk ga je daarvoor aan de slag met deze onderwerpen:

portretinterview
SMART formuleren
indicatieve synthese
commerciële schrijfstijl
argumentatie
gevorderde gesprekstechnieken
presentatie
vergadering
vergaderverslag
inclusieve besluitvorming
schriftelijke sollicitatie
beeldschermtekst (Com.Klap)
debat
persbericht
spelling (zelfstudie)
woordenschat (zelfstudie)
actualiteit (zelfstudie)


Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. HandboekVerplicht
 • Auteur: De Smet/De Vuyst
Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. WerkboekVerplicht
 • Auteur: De Smet/De Vuyst
Hopende u hiermede van dienst te zijnVerplicht
 • Auteur: Taalunie
In duidelijk NederlandsVerplicht
 • Auteur: Taaltelefoon

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Mondelinge en schriftelijke toetsmomenten, gespreid over de beide semesters. Elke test heeft hetzelfde 'gewicht' voor het eindtotaal. Meer details in de studiewijzer op Digitap. Voor de schriftelijke opdrachten geldt de volgende regeling: per werkwoordsvormfout verlies je 10% van de tekst- of testscore.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Mondeling examen - De precieze leerstof wordt bij het inzagemoment in juni op Digitap bekendgemaakt.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Schriftelijk examen - De precieze leerstof wordt bij het inzagemoment in juni op Digitap bekendgemaakt.

- Voor het schriftelijke examen geldt de volgende regeling: per werkwoordsvormfout verlies je 10% van de totaalscore.