Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
WS4 Communicatieanalyse13846/2184/2122/1/39
Studiegids

WS4 Communicatieanalyse

13846/2184/2122/1/39
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • public relations en voorlichting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Robijns Iris
Andere co-titularis(sen): Heirman Wannes, Van Den Langenbergh Maïté, Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN geslaagd of getolereerd voor Economische topics EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met PR en reputatiemanagement OF geslaagd of getolereerd voor PR en reputatiemanagement) EN (simultaan te volgen met Communicatiesociologie (PRV) OF geslaagd of getolereerd voor Communicatiesociologie (PRV)).

Korte omschrijving

Je bestudeert in groep een belangrijke organisatie uit de economische, sociale of culturele sector. De doorlichting van de organisatie omvat haar economische positie, haar marketingbeleid, haar communicatiebeleid en -boodschappen. Je volgt gedurende 4 maanden de media nauwkeurig op om na te gaan hoe die organisatie " het nieuws " haalt en welke impact dit heeft op het imago van het bedrijf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je zoekt via een gepaste zoekstrategie en in relevante informatiebronnen naar informatie m.b.t. een communicatietopic of (zelf)geformuleerd communicatie probleem. Je schat de waarde van de gevonden informatie in, analyseert kritisch en geeft de kern op zinvolle wijze weer met het oog op communicatieadvies.
Je maakt een doorlichting/analyse van een organisatie.
Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft een informatief rapport dat beantwoordt aan de basisprincipes van wetenschappelijk schrijven.

Leerinhoud

De studenten maken in groep een wetenschappelijk verslag van hun studie van enkele grote spelers uit een bepaalde economische, sociale of culturele sector.

Het eindresultaat voor facet Media Monitoring binnen WS4 is een document met verschillende onderdelen:

A.
- Oplijsting van de opgevolgde media (+ motivering)
- Excel-sheet per medium, chronologisch waarbij je ook al een conclusie maakt per
medium (in functie van de verschillende variabelen).
- Resultaten van de media-analyse: algemene conclusie + aanbevelingen
- Knipselmap van artikels/audiovisueel materiaal over het bedrijf met bibliografische
referenties. Tevens geef je een overzicht van relevante intermediaire zenders die al of niet via sociale media (influencers, belangrijke opiniemakers, columnisten,...) het imago & de reputatie van je organisatie kunnen beïnvloeden bij de publieke opinie.

B.

-Omschrijving van de 5 issues + knipselmap van artikels/audiovisueel materiaal met bibliografische referenties over issues zonder Excel.docHet eindresultaat voor facet PRV binnen WS4 is een schriftelijk verslag met verschillende onderdelen:

A. Boodschapanalyse

In dit deel worden de corporate communicatie-uitingen zoals huisstijl, mission statement, core values, communicatie over MVO,... onderzocht en de centrale boodschap van de organisatie wordt beschreven.

B. Communicatiebeleidsanalyse

Schets van een stakeholdernetwerk van de gekozen organisatie met voor elke stakeholdergroep gedefinieerd welke communicatiemiddelen worden ingezet, hoe die worden ingezet en waarom die worden ingezet. Dit in de vorm van matrices aangevuld met tekstuele uitleg. De organistie heeft geen geheimen meer op vlak van zowel interne als externe communicatie. Daarnaast wordt geschetst hoe de communicatiedienst van de gekozen organisatie eruit ziet en functioneert, welke taken behartigen zij zelf en welke taken besteden zij uit en waarom.

Je eindigt met een kritische en onderbouwde evaluatie van het communicatiebeleid van de gekozen organisatie en reikt kansen aan voor de toekomst.

Deze opdracht wordt uitgevoerd op basis van deskresearch en op basis van een interview met de communicatieverantwoordelijke van de gekozen organisatie. 
Het eindresultaat voor het facet Marketing is een paper over het marketingbeleid van een bedrijf. De naam van dit bedrijf dient goedgekeurd te worden door de coördinator van workshop 4. De paper dient volgende onderdelen te bevatten:

Deel 1: Algemene voorstelling van het bedrijf & Voorstelling van het marketingbeleid van het gekozen bedrijf

Deel 2: Omgevingsanalyse van het bedrijf op micro-, meso- en macroniveau

Deel 3: Bespreking van de marketingmix van het bedrijf

Deel 4: Marketingaudit van het bedrijf

  -BCG-analyse

  -Curry-analyse

-Abell en Hammond-analyse

  -Price-match quality model

Deel 5: Conclusie en SWOT-analyse


Deze opdracht wordt uitgevoerd op basis van deskresearch en op basis van een interview met de marketingverantwoordelijke van de gekozen organisatie.


Het eindresultaat voor het facet Nederlands is gebaseerd op de paper Marketing en de vergaderverslagen. De rapportage van die paper is zakelijk en wetenschappelijk correct. En de vergaderverslagen (notulen) zijn opgesteld met een sjabloon volgens het principe 'essentie-per-thema'.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Powerpoint-presentatiesVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen40,00 uren
Vormen van groepsleren56,00 uren
  • Omschrijving: Practicum

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Facet Marketing


Meer details in de studiewijzer op Digitap.

Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het desbetreffende facet.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Facet Nederlands rapport


Meer details in de studiewijzer op Digitap.

Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het desbetreffende facet.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Facet Public relations & voorlichting

Meer details in de studiewijzer op Digitap.

Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het desbetreffende facet.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Facet Media Monitoring
Meer details in de studiewijzer op Digitap.

Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het desbetreffende facet.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00Facet Public relations & voorlichting

Meer details in de studiewijzer op Digitap.
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00Facet Media Monitoring

Meer details in de studiewijzer op Digitap.
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00Facet MarketingMeer details in de studiewijzer op Digitap.
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00Facet Nederlands rapport

Meer details in de studiewijzer op Digitap.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Communicatiesociologie 25%
- Marketing 25%
- Public relations en voorlichting 25%
- Nederlands rapport 25%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.