Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Mediarelaties, crisiscommunicatie en mediatraining13857/2184/2122/1/25
Studiegids

Mediarelaties, crisiscommunicatie en mediatraining

13857/2184/2122/1/25
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • public relations en voorlichting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Cornil Koen, De Decker Benny, Leemans Hilde, Robijns Iris, Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Frans EN geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Nederlands EN geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Engels EN geslaagd of getolereerd voor PR en reputatiemanagement EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Hoe ga je met journalisten om? Wat zit er allemaal in een persmap? Hoe vertel je je verhaal aan de media?

Je analyseert eerst een aantal slechte en goede voorbeelden. Dan ga je zelf aan de slag om een persconferentie te organiseren. En als de buitenlandse pers komt, moet je je mannetje in vreemde talen kunnen staan. Frans en Engels zijn in deze cursus geïntegreerd.

Voor het onderdeel Nederlands zijn een zeer vlotte schrijfstijl en een zeer goede beheersing van het schriftelijk Nederlands (woordkeuze, spelling en grammatica) onontbeerlijk. Ook moet de student voldoende oog hebben voor nuancering wanneer hij delicate crisisinhoud formuleert (bv. in een persbericht). Het niveau van de mondelinge standaardtaal moet goed tot zeer goed zijn qua articulatie en behoorlijk vrij zijn van dialectklanken.

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit proces- en product-evaluatie (voor het gewicht: zie Digitap). Deze module bestaat uit verschillende facetten. Elk facet heeft zijn eigen verdelingen in gewicht met betrekking tot product- en procesevaluatie.

De evaluatie van deze module gebeurt grotendeels op basis van permanente basis gedurende de oefensessies en discussiecolleges. Aanwezigheid tijdens deze lessen is dus een absolute vereiste om te slagen. Peerassessment maakt deel uit van de evaluatie.  Om voor dit opleidingsonderdeel te slagen, verwachten we dat je aantoonbare inspanningen levert om de beoogde doelstellingen te bereiken. Indien je niet op voldoende wijze kan aantonen dat je die inspanningen (aanwezigheid coachingmomenten, aanwezigheid groepsvergaderingen, meewerken aan de opdrachten, ...) levert, krijg je een nul voor dit opleidingsonderdeel. Je kan wel nog in de tweede examenperiode voor dit opleidingsonderdeel herkansen.

Voor een werkstuk / taak dat niet of te laat wordt afgegeven krijgt de student een 0 op het deelexamen. De scores van deelexamens worden mathematisch opgeteld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft een (crisis)persbericht in correct Nederlands met specifieke aandacht voor het bedrijfsimago.
Je drukt je correct uit in het Nederlands en gaat doelgericht met de Nederlandse taal om.
Je houdt een persconferentie en staat de pers vlot te woord in het Nederlands n.a.v. een crisissituatie.
Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft (bijna) foutloze communicatiegerelateerde teksten in meerdere vreemde talen (o.a. persbericht, verslag en CV).
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je drukt je vlot en (bijna) foutloos uit in meerdere vreemde talen tijdens een persconferentie en je beantwoordt hierbij kritische vragen.
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je formuleert en verdedigt een genuanceerd standpunt na het beluisteren van een uiteenzetting of argumentatie van een professional in het Frans of het Engels.

Leerinhoud

 • Het onderhouden van relaties met de pers is een van de voornaamste opdrachten van een voorlichter of PR-verantwoordelijke. Deze cursus beschrijft de basistechnieken en gaat dieper in op communicatie in geval van crisis.
 • Instrumenten voor persrelaties en specifiek crisiscommunicatie
 • Terminologie in 3 talen
 • Kennis en actuele voorbeelden van allerlei soorten crises en houding van bedrijfsleven t.o.v. crisiscommunicatie
 • Enkele fundamentele vuistregels rond crisiscommunicatie en woordvoerderschap
 • Onderdeel Nederlands: (1) crisispersbericht (stijl, inhoud, taal en opbouw); (2) mondelinge taalvaardigheid: taal, uitspraak, houding tijdens persconferenties n.a.v. crisissituaties; (3) schriftelijke taalvaardigheid: zelfstudiepakket Digitap
 • Onderdeel Frans: een infographic analyseren, een persbericht opstellen, een crisissituatie analyseren, communiceren in het kader van een persontbijt en een crisis
 • Onderdeel Engels: een crisissituatie analyseren, crisiscommunicatie voeren, communiceren in het kader van een persontbijt en een crisis, strategisch onderhandelen

Studiematerialen (lijst)

Les relations médias et la communication de crise: françaisVerplicht
Communiceren in tijden van crisis.Verplicht
 • Auteur: Wils Jeroen
Geen commentaarVerplicht
 • Auteur: Sara vercauteren
Grammaire progressive du français, niveau intermédiaireVerplicht
Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. WerkboekVerplicht
 • Auteur: De Smet/De Vuyst
Aanbevolen literatuur: Anthonissen P., Murphy was een optimist. 223p.Verplicht
Aanbevolen literatuur: Kegels J., Janssen D., Stas L., Crisiscommunicatie.189p.Verplicht
Taalmail: digitaal abonnement en lijst met taalmails op N-schijf (nr 500-611), ook dossier 'Taalkwesties' op N-schijf.Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht


 

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing5,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Vormen van groepsleren80,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen19,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)24,00Facet Nederlands: vier opdrachten die als permanente evaluatie worden georganiseerd.
1. digitaal examen rond spelling, grammatica en stijl (zelfstudiepakket Digitap)
2. crisispersbericht
3. mondelinge taalvaardigheid (m.n. taal en uitspraak) tijdens de persconferenties
4. examenopdracht = crisispersbericht persmap

Voor de schriftelijke opdrachten geldt de volgende regeling: per werkwoordsvormfout verlies je 10% van de score voor die opdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)24,00Facet PRV:

De instructies, evaluatie en werkafspraken omtrent deze oefeningen, vind je terug op digitap. Er is geen schriftelijk examen.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)24,00Facet Engels: Permanente evaluatie. Voor de opdrachten zie Digitap.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)24,00Facet Frans: Permanente evaluatie. Voor de opdrachten zie Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets24,00Facet Engels: Een voor te bereiden opdracht met mondelinge toelichting. Zie Digitap.
AcademiejaarKennistoets24,00Facet Frans: Een voor te bereiden opdracht en een mondelinge proef. Zie Digitap.

AcademiejaarVaardigheidstoets hands on24,00Facet PRV:
Indien je niet geslaagd bent voor facet PRv, doe je een gelijkaardige oefening opnieuw. De instructies vind je op digitap.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on24,00Facet Nederlands:

Voor de tweede zittijd bestaat het facet uit twee onderdelen:
1. een digitaal examen rond spelling, grammatica en stijl (zelfstudiepakket Digitap)
2. een crisispersbericht

Voor de schriftelijke opdracht geldt de volgende regeling: per werkwoordsvormfout verlies je 10% van de score voor die opdracht.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on4,00Voor dit opleidingsonderdeel wordt een peerassessment in rekening gebracht.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Nederlands 24%
- Frans 24%
- Engels 24%
- Public relations en voorlichting 24%
- Peerassessment 4%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij  in de tweede examenperiode.
Opgelet: voor het facet peerassessment is geen tweede examenkans mogelijk. Het deelcijfer hiervoor wordt ongeacht het resultaat overgedragen naar de tweede examenperiode.