Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
WS2 Actua in de media13817/2184/2122/1/23
Studiegids

WS2 Actua in de media

13817/2184/2122/1/23
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • commerciĆ«le communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Medialeer EN geslaagd of getolereerd voor Researchtechnieken EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De twee facetten van deze workshop hebben de bedoeling je rond te leiden in, en vertrouwd te maken met, de wereld van de massamedia. Je wordt daarbij aangezet om zelf vinger aan de pols te houden van de media-actualiteit.

De lessen over het medialandschap in Wallonië worden gegeven in het Frans.

Zie ook studiewijzer op Digitap.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op het media- en communicatielandschap (de diverse werkomgevingen, het mediabedrijf, het nationale en het internationale medialandschap) en volgt trends inzake communicatie op de voet.
Je bespreekt de trends binnen het medialandschap in binnen- en buitenland met focus op regelgeving en mediaorganisaties.
Je analyseert het media-nieuws in het binnen- en buitenland en kadert dit met de nodige feiten en achtergrond.

Leerinhoud

WS2 Actua in de Media bestaat uit twee facetten:
• Massamedia
• Mediapraktijk
In de hele workshop staan de massamedia als dusdanig centraal.

Tijdens de lessen Massamedia behandelen we de verschillende media: gedrukte media, audiovisuele media, digitale media, zowel feitelijk als
beleidsmatig. Je verwerft inzicht in een snel evoluerende sector.

Je bent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en volgt deze zelf op. Je bespreekt de nieuwste trends binnen het medialandschap in binnen- en buitenland. Je analyseert het media-nieuws in het binnen- en buitenland en kadert dit met de nodige feiten en achtergrond.

Je lessen over het medialandschap in Wallonië worden gegeven in het Frans (4 lesuren).

Voor het facet Mediapraktijk houd je gedurende zes weken de media-actualiteit bij. Je maakt een Nederlandstalige blog over de media-actualiteit. Je vat de media-actualiteit samen op je blog met de nodige bronverwijzingen en links. De blog bevat verwijzingen naar wat je vindt, alsook een korte toelichting/kadering.
Je gebruikt zowel audiovisuele bronnen als kranten en tijdschriften, zowel binnenlandse als buitenlandse bronnen.
Je zorgt voor een relevante nieuwsselectie.

Je geeft hierover een presentatie.

Meer info: zie Digitap

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
SyllabusVerplicht
Actueel tekstmateriaalVerplicht
BlogVerplicht
Online materiaalVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Het facet Massamedia wordt beoordeeld door middel van een digitaal examen.
AcademiejaarProjectopdracht50,00Het facet Mediapraktijk wordt beoordeeld door middel van een presentatie over de media-actualiteit van de voorafgaande zes weken.

Om voor dit opleidingsonderdeel te slagen, verwachten we dat je aantoonbare inspanningen levert om de beoogde doelstellingen te bereiken. Indien je niet op voldoende wijze kan aantonen dat je die inspanningen (aanwezigheid coachingmomenten, aanwezigheid groepsvergaderingen, meewerken aan de opdrachten, ...) levert, krijg je een nul voor dit opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Voor het facet Massamedia geldt ook in de tweede examenperiode een digitaal examen.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Het facet Mediapraktijk wordt in de tweede examenperiode beoordeeld door middel van een presentatie.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Mediapraktijk 50%
- Massamedia 50%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.