Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Campagne Uitvoering35086/2184/2122/1/34
Studiegids

Campagne Uitvoering

35086/2184/2122/1/34
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • commerciële communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Bulck Helga
Andere co-titularis(sen): Cornil Koen, Gemoets Ann, van Varik Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Frans EN geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Engels EN geslaagd of getolereerd voor WS3 Communicatieplan EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Reclame EN simultaan te volgen met Campagne Strategie EN simultaan te volgen met Campagne Uitvoering.

Korte omschrijving

Het concept moet nu vorm krijgen. Je ontwikkelt enkele media die je voor je vooropgezette doelstellingen wil gaan inzetten. Uiteraard plan je ook waar en wanneer je deze middelen activeert.
Je overtuigt je klant met een flitsende presentatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op de maatschappelijke context waarbinnen communicatie plaatsvindt, kan de maatschappelijke en juridische implicaties van communicatie-vormen en -uitingen inschatten en handelt volgens de professionele ethiek.
Je houdt rekening met juridische en deontologische aspecten bij het ontwikkelen van een reclamecampagne.
Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je werkt een creatief concept uit naar aanleiding van een briefing en je zet hier gericht verschillende multimediale technieken in.
Je werkt samen met professionals om een complex AV-product te verwezenlijken.
Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft creatieve en wervende teksten die in een breed strategisch communicatieplan passen.
Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je voert een strategisch mediaplan uit en realiseert de gepaste communicatiemiddelen.

Leerinhoud

 • Je ontwikkelt minstens 3 verschillende creatieve producten, zoals daar zijn: posters, radiospots, video's, websites,...
 • Creatief presenteren is een must in de reclamesector. Je stelt een pakkende presentatie samen en die geef je aan de hele klas + jury.
 • Je werkt het tactisch luik van je mediaplan uit.

Studiematerialen (lijst)

HandleidingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
 • Opmerking: eindpresentatie
Werkvormen
Vormen van groepsleren77,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht24,00Pitch campagne: presentatie en paper
AcademiejaarAfstudeeropdracht24,00Multimedia: je 3 verschillende creatieve producten (posters, radiospots, video's, websites,...) en je Powerpoint worden geëvalueerd op techniek, creativiteit, toepasbaarheid (in functie van het onderwerp/doel) en vorm.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on24,00Wetgeving en deontologie van de reclame: paper
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on24,00Mediaplanning tactisch
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht24,00Multimedia: je maakt/verbetert je 3 creatieve producten (posters, radiospots, video's, websites,...) en Powerpoint. Indien gewenst (of op aanraden van de lector) maak je nieuwe producten. Deze worden geëvalueerd op techniek, creativiteit, toepasbaarheid (in functie van het onderwerp/doel) en vorm.
AcademiejaarAfstudeeropdracht24,00Pitch campagne: presentatie en paper
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on24,00Wetgeving en deontologie van de reclame: paper
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on24,00Mediaplanning tactisch
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht4,00Peerassessment

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Wetgeving en deontologie van de reclame 24%
- Mediaplanning tactisch 24%
- Multimedia 24%
- Pitch campagne 24%
- Peerassessment 4%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.
Opgelet: voor het facet peerassessment is geen tweede examenkans mogelijk. Het deelcijfer hiervoor wordt ongeacht het resultaat overgedragen naar de tweede examenperiode.