Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatietraining Engels25253/2184/2122/1/71
Studiegids

Communicatietraining Engels

25253/2184/2122/1/71
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • commerciële communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Broos Gisèle
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Engels 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Engels 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je streeft naar perfectie in allerlei communicatieve situaties: presentaties geven, brieven schrijven, discussies voeren, rapporteren, enz. En het is daarbij evident dat je je kennis van grammatica en woordenschat onderhoudt en verder uitdiept.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft zonder basisfouten complexere informatieve teksten in het Engels.
Je gebruikt een uitgebreide vakspecifieke Engelse woordenschat bij het schrijven van Engelse teksten.
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je brengt je mening over actuele en communicatie-gerelateerde onderwerpen helder naar voren in het Engels en verduidelijkt deze in een gesprek of debat.
Je geeft een vlotte informatieve presentatie over actuele (communicatie-gerelateerde) onderwerpen en beantwoordt kritische vragen in het Engels zonder basisfouten en met aandacht voor correcte uitspraak.
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je reflecteert over de inhoud van authentieke Engelstalige schriftelijke bronnen in functie van mondelinge en schriftelijke communicatietoepassingen.

Leerinhoud

 • English Grammar
 • Pitfalls : veel voorkomde woordenschat- en grammatica fouten
 • Business Communication: grafieken presenteren, zakelijke correspondentie, telefoneren, rapporteringstechnieken
 • Audiovisuele Engelstalige pers : voornamelijk communicatie- en business gerelateerde onderwerpen
 • Geschreven Engelstalige pers : hoofdzakelijk artikels uit de vakpers
 • Uitspraakmoeilijkheden voor Nederlandstaligen
 • Conversational Language : veelgebruikte uitdrukkingen in netwerksituaties, vergaderingen, telefoongesprekken, presentaties, discussies,...
 • Wordlist Advertising - Wordlist Business English (Digitap)

Studiematerialen (lijst)

extra materiaal op DigitapVerplicht
Beeldmateriaal op DigitapVerplicht
video-en/of audiomateriaalVerplicht
SyllabusVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Murphy, R., English Grammar in Use, Cambridge University press.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Practicum en/of oefeningen19,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Schriftelijk examen. Voor zware fouten (zie lijst in syllabus 'mistakes never to be made') wordt een extra punt van de totaalscore van het examen afgetrokken
40% = in januari 20% van de punten - in juni 20% van de punten
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)60,00Puntenverdeling en deadlines worden bekendgemaakt via Digitap.
Bij schrijftaken wordt een extra punt afgetrokken per zware fout : zie lijst 'mistakes never to be made'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Schriftelijk examen. Voor zware fouten (zie lijst 'mistakes never to be made' in syllabus) wordt een extra punt van de totaalscore van het examen afgetrokken
Indien je in eerste zittijd geslaagd was voor het schriftelijke examen, dan behoud je de punten voor het schriftelijke examen in tweede zittijd.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00Indien je in eerste zittijd geslaagd was voor de permanente evaluatie, dan behoud je de punten voor permanente evaluatie in tweede zittijd.

Was je in eerste zittijd niet geslaagd voor permanente evaluatie, dan krijg je vervangende schriftelijke en mondelinge taken en legt op basis daarvan ook een mondeling en schriftelijk examen af. Via Digitap worden de nieuwe taken ter voorbereiding van de hands on toets bekendgemaakt.
Bij schrijftaken wordt een extra punt afgetrokken per zware fout : zie lijst 'mistakes never to be made'