Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatietraining Frans25255/2184/2122/1/42
Studiegids

Communicatietraining Frans

25255/2184/2122/1/42
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • commerciële communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Dreessen Kristel
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je schakelt vlot over van het Nederlands naar het Frans in allerlei communicatieve situaties: presentaties geven, mails schrijven, rapporteren. Je verdiept hierbij je kennis van grammatica en woordenschat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft zonder basisfouten een verslag of samenvatting in het Frans over onderwerpen en situaties uit de communicatiewereld.
Je kan zonder veel fouten schriftelijk communiceren (brief/mail) in het Frans.
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je brengt je mening over actuele en communicatie-gerelateerde onderwerpen helder naar voren in het Frans en verduidelijkt deze in een gesprek of debat.
Je geeft een vlotte informatieve presentatie over actuele (communicatie-gerelateerde) onderwerpen en beantwoordt kritische vragen in het Frans en dit zonder basisfouten en met aandacht voor correcte uitspraak.
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je reflecteert over de inhoud van authentiek Franstalige schriftelijke bronnen in functie van mondelinge en schriftelijke communicatietoepassingen.
Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je geeft een vlotte informatieve presentatie over actuele (communicatie-gerelateerde) onderwerpen en beantwoordt kritische vragen in het Frans en dit zonder basisfouten en met aandacht voor correcte uitspraak.

Leerinhoud

-Analyse van actuele artikels over reclame, communicatie en actualiteit.

-Analyse van tv-uitzendingen.

-Teksten en reportages ter voorbereiding van debatten of rollenspellen

-Rollenspellen en debatten over Communicatie-gerelateerde onderwerpen

-Schrijven van mails.

-Kennis van het boek "Erreurs (Super)Courantes".

-Uitbreiding van de woordenschat aan de hand van oefeningen en presentaties over social media, de Europese Unie, reclame, reclameslogans, een TV-reportage en een nieuwsuitzending.

-Grammatica: Taaltraining Frans 1 + 2, " La comparaison", " Le pronom relatif ", "La phrase interrogative", oefeningen aan de hand van het digitaal werkboek Explio.

-Analyse en presentatie van een Communicatie-gerelateerd onderwerp

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Erreurs (super)courantes, commises par (tous)les néerlandophonesVerplicht
Grammaire progressive du français, niveau intermédiaireVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Vormen van groepsleren20,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets10,00Schriftelijk examen juni: zie studiewijzer op Digitap
AcademiejaarKennistoets10,00Schriftelijk examen januari: zie studiewijzer op Digitap
AcademiejaarKennistoets20,00Mondeling examen: zie studiewijzer op Digitap
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)60,00Mondeling en schriftelijk. Opdrachten, puntenverdeling en evaluatienormen voor permanente evaluatie: zie studiewijzer op Digitap en cursus Communicatietraining Frans.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Schriftelijk examen: zie studiewijzer op Digitap
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)60,00Mondeling examen: zie studiewijzer op Digitap