Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatietraining Nederlands25254/2184/2122/1/08
Studiegids

Communicatietraining Nederlands

25254/2184/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • commerciële communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Broos Gisèle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Nederlands 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Nederlands 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Overtuigend en zelfzeker communiceren in vlot, correct én gepast Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling: dat is het doel van dit vak. Medewerkers zitten rond de tafel om te vergaderen, beleidsteksten worden geformuleerd en gepresenteerd, stagiair(e)s solliciteren en krijgen slecht nieuws te horen, je schrijft een overtuigende terugwinbrief, ... allemaal herkenbare situaties waarin heldere, efficiënte communicatie belangrijk is.  Bovendien zullen je argumentatieskills getest worden tijdens betogen en debatten en zal je als klap op de vuurpijl een spetterende Pecha Kucha presentatie houden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft complexere informatieve en persuasieve teksten voor een afgebakende doelgroep en gebruikt daarbij een uitgebreide vakspecifieke woordenschat.
Je drukt je correct uit in het Nederlands en gaat doelgericht met de Nederlandse taal om.
Je houdt een overtuigende informatieve of persuasieve presentatie voor publiek in Algemeen Nederlands.
Je brengt je mening helder naar voor in Algemeen Nederlands en verdedigt deze in een betoog of debat.
Je bouwt professionele interne en externe contacten op en onderhoudt ze. Je hanteert daarbij de gepaste taal, houding en omgangsvormen.
Je vergadert op een correcte, efficiënte en effectieve manier.

Leerinhoud


 • discussienota
 • SMART formuleren
 • argumentatie
 • presentatie
 • vergadering
 • vergaderverslag
 • schriftelijke sollicitatie
 • commerciële schrijfstijl
 • slechtnieuwsbericht
 • debat
 • netwerkbrief
 • stijlfiguren & baselines
 • terugwinmail
 • spelling (zelfstudie)
 • woordenschat (zelfstudie)

Studiematerialen (lijst)

extra materiaal op DigitapVerplicht
Hopende u hiermee van dienst te zijn: Schrijftips voor ambtenaren.Verplicht
 • Auteur: Nederlandse Taalunie
In duidelijk Nederlands: spreken en schrijven voor iedereenVerplicht
 • Auteur: Caluwé D.
SyllabusVerplicht
Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. WerkboekVerplicht
 • Auteur: De Smet/De Vuyst

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Elk semester bevat taken voor schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Instructies en puntenverdeling zie Digitap.

Voor de schriftelijke opdrachten geldt de volgende regeling: per d/t-fout verlies je 10% van de totaalscore voor de respectieve opdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Tijdens het examenmoment worden voor alle taken vervangende opdrachten voorzien. Instructies en puntenverdeling zie Digitap.

Voor de schriftelijke opdrachten geldt de volgende regeling: per d/t-fout verlies je 10% van de totaalscore voor de respectieve opdracht.