Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Frans 125214/2184/2122/1/06
Studiegids

Taaltraining Frans 1

25214/2184/2122/1/06
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heirbaut Steven
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De tweede belangrijkste taal van het land en de meest gevraagde vreemde taal bij sollicitaties is je niet meer vreemd: je basiskennis van het secundair wordt verstevigd, aangevuld en verrijkt. Spreken over, en ontleden van artikels is geen probleem meer.

Begincompetenties (tekst)

Het is aangeraden om minstens het niveau A 2 te behalen bij de ingangstoets bij het begin van het academiejaar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft in het Frans eenvoudige samengestelde zinnen over vertrouwde onderwerpen uit het dagelijkse leven en beheerst de basisprincipes van de grammatica.(niveau A2)
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je voert een eenvoudig gesprek over vertrouwde dagdagelijkse onderwerpen in het Frans.
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je haalt de basisinformatie uit een artikel, gesprek, radio- of tv programma in Franse standaardtaal over actuele en eenvoudige onderwerpen met behulp van een woordenboek of woordenlijst.

Leerinhoud

• Grammatica - vervoeging werkwoorden (présent - l'emploi du futur - l'emploi des temps du passé - la phrase conditionnelle - le gérondif - l'emploi du subjonctif- les accords ( sujet-verbe, le participe passé )
• On-line oefeningen op Explio (woordenschat - grammatica - mail)

• On-line grammaticaoefeningen op Teach 2000.
• Vocabulaire progressif : oefeningen
• Veel voorkomende fouten bij Nederlandstaligen.
• Inhoud en woordenschat van vakgerelateerde artikels en sites

Mondelinge oefeningen: presentaties geven over een actueel onderwerp en discussiëren over de inhoud van video's ( zelf thuis te bekijken)


Studiematerialen (lijst)

Digitale test: begincompetentiesVerplicht
SyllabusVerplicht
Grammaire progressive du français niveau intermédiaireVerplicht
  • Auteur: Gregoire e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaireVerplicht
  • Auteur: Gregoire e.a.
Teach 2000Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: Schriftelijk examen-Zie studiewijzer Digitap
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
  • Omschrijving: Mondelinge oefeningen
  • Duur: Semester
  • Opmerking: Mondelinge oefeningen-Zie studiewijzer Digitap
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen21,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Permanente evaluatie : oefeningen tijdens de les
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen 85%
Mondeling examen 15%