Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Frans 225215/2184/2122/1/40
Studiegids

Taaltraining Frans 2

25215/2184/2122/1/40
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Heirbaut Steven, Leemans Hilde
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De tweede belangrijkste taal van het land en de meest gevraagde vreemde taal bij sollicitaties is je niet meer vreemd: je basiskennis van het secundair wordt verstevigd, aangevuld en verrijkt. Spreken over, en ontleden van artikels is geen probleem meer.

Begincompetenties (tekst)

Je hebt minstens A2 niveau.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft in het Frans eenvoudige samenhangende teksten over onderwerpen uit het dagelijkse leven en beheerst de basisprincipes van de grammatica (niveau A2).
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je presenteert in het Frans over vertrouwde onderwerpen en beantwoordt vragen over deze onderwerpen.
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je haalt de basisinformatie uit een artikel, gesprek, radio- of tv programma in Franse standaardtaal over specifieke en minder alledaagse onderwerpen met behulp van een woordenboek of woordenlijst.

Leerinhoud

• Grammaire progressive: - l'emploi des pronoms personnels  - la voix passive - la phrase interrogative , l'emploi du subjonctif
• On-line grammaticaoefeningen op Explio.
• Vocabulaireprogressif : oefeningen ( boek , site , teach) 
• Commercieel Frans : het telefoongesprek.
• Inhoud en woordenschat van vakgerelateerde artikels en sites ( Le Vif, Le Soir, La Libre Belgique, Le Nouvel Observateur, www.altema.com, ... ). Fragmenten uit de audiovisuele pers ( " Envoyé spécial, Questions à la une, Arte..." ).

. Mondelinge oefeningen:  presentaties en debatten over actuele onderwerpen. discussies over de inhoud van video's ( zelf thuis te bekijken)

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
Grammaire progressive du français niveau intermédiaireVerplicht
  • Auteur: Gregoire e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaireVerplicht
  • Auteur: Gregoire e.a.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
  • Duur: Semester
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen21,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,00Permanente evaluatie : oefeningen tijdens de les
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen : 70%
Mondeling examen : 30%