Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Nederlands 125216/2184/2122/1/74
Studiegids

Taaltraining Nederlands 1

25216/2184/2122/1/74
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Marien Annelin, Mols Vera
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studenten Communicatiemanagement kunnen niet aan het werk zonder een grondige beheersing van hun moedertaal. Dat betekent niet alleen de spellingsregels kennen en toepassen, maar ook de juiste zinsconstructies hanteren en in een gepaste stijl een aantal communicatieformats kunnen aanleveren. Een mooie uitspraak en een correcte e-mail zijn vanzelfsprekende vaardigheden voor een communicatiespecialist. In Taaltraining Nederlands 1 toon je ten slotte ook dat je een creatief concept kan bedenken en dat je wervend kan presenteren. Op zelfstandige basis met zelfscreening breid je daarnaast de woordenschat van bepaalde maatschappelijke domeinen verder uit.

Begincompetenties (tekst)

Je kent de basisprincipes van zinsontleding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft eenvoudige vlotte, correcte en goed gestructureerde informatieve teksten op basis van een verrijkte woordenschat.
Je drukt je correct uit in het Nederlands en gaat doelgericht met de Nederlandse taal om.
Je drukt je in correct Nederlands uit (uitspraak, woordkeuze, grammatica,...).

Leerinhoud

 • Spelling
 • Taalzuivering (waaronder contaminatie, samentrekkingen, tangconstructie, foutieve inversie...)
 • Uitbreiding woordenschat relevant voor de communicatiesector.
 • Vlotte, correcte en wervende e-mails schrijven
 • Presentatietechnieken met voorstelling van een creatief concept

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
SyllabusVerplicht
Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. HandboekVerplicht
 • Auteur: De Smet/De Vuyst
Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. WerkboekVerplicht
 • Auteur: De Smet/De Vuyst
Aanbevolen: Dagelijkse spellingstest via www.beterspellen.nlVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
 • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Schriftelijk examen(per d/t-fout verlies je 10% van de totaalscore)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,00- zakelijke e-mail: 10%
- projectvoorstel: 15%
- presentatie: 15%
- De cijfers worden overgedragen naar de tweede zittijd indien de student 50% of meer behaalt voor alle opdrachten van de permanente evaluatie samen.
- Voor de schriftelijke opdrachten geldt de volgende regeling: per d/t-fout verlies je 10% van de totaalscore.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Schriftelijk examen(per d/t-fout verlies je 10% van de totaalscore)
Wie in de eerste zittijd een onvoldoende behaalde voor het examen, herneemt het examen tijdens het de tweede zittijd opnieuw. Voor wie in de eerste zittijd slaagde voor het examen, worden de cijfers overgedragen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00- zakelijke e-mail: 10%
- projectvoorstel: 15%
- presentatie: 15%
- Wie in de eerste zittijd een onvoldoende behaalde voor de permanente evaluatie, legt de drie opdrachten tijdens het examenmoment van de tweede zittijd opnieuw af. Voor wie in de eerste zittijd slaagde voor de permanente evaluatie, worden de cijfers overgedragen.
- Voor elke opdracht verlies je per d/t-fout 10% van de totaalscore.