Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Nederlands 225217/2184/2122/1/11
Studiegids

Taaltraining Nederlands 2

25217/2184/2122/1/11
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Decker Benny, Marien Annelin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,50 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Taaltraining Nederlands 2 van het eerste jaar Communicatiemanagement gaan we dieper in op het onderscheid tussen informerende teksten en wervende teksten. Zo synthetiseer je een zakelijke tekst tot een heldere samenvatting (= informerend schrijven). Daarnaast buigen we ons over het genre van de e-nieuwsbrief, waarvoor je bij uitstek doelgroepgericht en overtuigend moet communiceren (= wervend schrijven). Voor beide tekstdoelen zijn een goede tekstopbouw en een duidelijke, concrete en prettige schrijfstijl onmisbaar. Je verfijnt verder je presentatietechnieken en je schaaft je uitspraak bij. Tot slot breid je op zelfstandige basis de woordenschat van bepaalde maatschappelijke domeinen verder uit.

Begincompetenties (tekst)

 • Je kent de basisprincipes van spelling en grammatica.
 • Je beheerst de belangrijkste presentatietechnieken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft eenvoudige teksten die voldoen aan de basisprincipes van persuasieve communicatie.
Je drukt je correct uit in het Nederlands en gaat doelgericht met de Nederlandse taal om.
Je past de beginselen en basistechnieken toe van informatieve en persuasieve presentaties.

Leerinhoud

 • Uitbreiding woordenschat relevant voor de communicatiesector
 • Informerend schrijven: de synthese
 • Wervend schrijven: de e-nieuwsbrief
 • Stijl: helder, aantrekkelijk en beknopt formuleren
 • Tekststructuur en tekstsamenhang
 • Uitspraak, presentatie- en argumentatietechnieken

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
SyllabusVerplicht
Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. HandboekVerplicht
 • Auteur: De Smet/De Vuyst
Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. WerkboekVerplicht
 • Auteur: De Smet/De Vuyst

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,50 uren
 • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets65,00Schriftelijk examen
(per d/t-fout verlies je 10% van de totaalscore)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)35,00- mondelinge opdrachten: 20%
- samenvatting: 15%
- De deelcijfers van de permanente evaluatie (35%) worden overgedragen naar de tweede zittijd van zodra je minstens 50% van de punten voor dit onderdeel hebt behaald. Wie niet slaagt voor de permanente evaluatie als geheel, legt in de tweede zittijd nieuwe opdrachten af.
- Voor de schriftelijke opdracht verlies je per d/t-fout 10% van de totaalscore.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets65,00Schriftelijk examen(per d/t-fout verlies je 10% van de totaalscore)Wie in de eerste zittijd een onvoldoende behaalde voor het examen, herneemt het examen tijdens het de tweede zittijd opnieuw. Voor wie in de eerste zittijd slaagde voor het examen, worden de cijfers overgedragen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on35,00- mondelinge opdracht: 20%
- synthese: 35%
- De deelcijfers van de permanente evaluatie (35%) worden overgedragen naar de tweede zittijd van zodra je minstens 50% van de punten voor dit onderdeel hebt behaald. Wie niet slaagt voor de permanente evaluatie als geheel, legt in de tweede zittijd nieuwe opdrachten af.
- Voor de schriftelijke opdracht verlies je per d/t-fout 10% van de totaalscore.