Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Commerciële communicatie13775/2184/2122/1/50
Studiegids

Commerciële communicatie

13775/2184/2122/1/50
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gemoets Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je raakt vertrouwd met de verschillende instrumenten van de marketingcommunicatiemix. Je ontdekt het verschil tussen reclame, winkelcommunicatie, sponsoring, merkactivatie, direct marketing en online communicatie. Aan de hand van cases en voorbeelden wordt de theorie uitgelegd, voor- en nadelen van de verschillende instrumenten besproken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je licht de verschillende instrumenten van de marketingcommunicatiemix toe.
Je gebruikt het begrippenkader van de reclame sector.

Leerinhoud

Deze cursus geeft een inleiding in de meest gebruikte marketingcommunicatie-instrumenten: reclame, merkactivatie en winkelcommunicatie, sponsoring, direct marketing en online communicatie.

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
MarketingcommunicatieVerplicht€ 68,95
  • Auteur: DE PELSMAEKER EN GEUENS

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen