Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Public Relations en voorlichting13776/2184/2122/1/84
Studiegids

Public Relations en voorlichting

13776/2184/2122/1/84
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hye Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je onderzoekt hoe en waarom een bedrijf een identiteit uitstraalt en bij het publiek een imago opbouwt. Je raakt vertrouwd met de pr-technieken die het bedrijf gebruikt in zijn communicatie over zichzelf en zijn product. Je achterhaalt hoe een organisatie een goede relatie met de diverse stakeholders uit haar relatienetwerk verzorgt. Je verkent stap voor stap de diverse PR-domeinen. Ook de overheid en de non-profitsector komen aan bod. In een laatste deel bespreken we de opbouw van diverse voorlichtingscampagnes (verkeersveiligheid, gezondheid, enz.) naar diverse publieksgroepen toe.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je analyseert voorlichtings-en PR-acties/uitingen die een bedrijf of organisatie gebruikt en bespreekt deze kritisch.
Je licht verschillende instrumenten van de PR-communicatiemix toe.
Je gebruikt het begrippenkader van de PR-sector.

Leerinhoud

Tijdens de hoorcolleges worden basistheorieën en begrippen in PR & Voorlichting besproken en gestoffeerd met voorbeelden. Stap voor stap worden de diverse stakeholders in het relatienetwerk van een organisatie besproken. Je maakt kennis met diverse PR-domeinen. Je kan je omgeving kritisch analyseren en zelf voorbeelden aandragen om het leergesprek mee vorm te geven.

Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
ZelfstudieVerplicht
Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Kennis, inzicht en toepassing van de geziene leerstof wordt getoetst aan de hand van een schriftelijk examen met open en/of gesloten vragen. De leerstof is gebaseerd op hoorcolleges, een Powerpointcursus, lesnota's, teksten die de studenten zelf dienen te verwerken én kennis van de actualiteit.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Kennis, inzicht en toepassing van de geziene leerstof wordt getoetst aan de hand van een schriftelijk examen met open en/of gesloten vragen. De leerstof is gebaseerd op hoorcolleges, een Powerpointcursus, lesnota's, teksten die de studenten zelf dienen te verwerken én kennis van de actualiteit.