Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Mediatechnieken25211/2184/2122/1/01
Studiegids

Mediatechnieken

25211/2184/2122/1/01
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Martens Kristoff, van Varik Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 80,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Visuele communicatie wordt steeds belangrijker. Je leert daarom bij Beeldtaal hoe visuele communicatie werkt, waaraan het kan bijdragen, maar ook wat de valkuilen zijn. Er wordt gefocust op het menselijk kijkgedrag en hoe we betekenissen genereren. Zodra dat duidelijk is, krijg je concrete technieken aangeleerd om beter op visuele wijze te kunnen communiceren met een publiek.

Om beelden met impact te maken heb je technische kennis van zaken nodig. In de lessen Foto/Video leer je hoe je een camera moet instellen om optimale beelden te creeeren. Je leert verder hoe je een camera kunt opstellen, hoe je licht kunt gebruiken, het belang van zuivere audio-opnames en de creatieve mogelijkheden van videomontage.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je herkent en benoemt de eigenschappen van beelden.
Je identificiert de praktische en technische aspecten m.b.t. AV-technieken en -productie.
Je gebruikt het correcte vakjargon bij het maken van AV-producties.

Leerinhoud

Beeldtaal:

 • Bewustwording van het menselijk kijkgedrag en de manier waarop men betekenissen toekent.
 • Inzicht verwerven in de functie van commerciële beelden, kunstwerken en vormgeving doorheen de geschiedenis.
 • Op efficiënte wijze visueel communiceren door basisprincipes toe te passen.
 • De plaats van de audiovisuele media in het communicatieproces.
 • Terminologie met een accent op grafische en druktechnieken.


Foto/Video:

 • Aanleren van praktische beeld- en geluidinstellingen voor de foto- en videocamera's.
 • Studie van verschillende soorten licht en compositie.
 • AV-productie.
 • Film- en montagetechnieken.

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Beeldtaal: digitaal examen
AcademiejaarKennistoets50,00Foto/Video: digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Beeldtaal: digitaal examen


Tweede examenperiodeKennistoets50,00Foto/Video: digitaal examen


Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Beeldtaal 50%
- Foto/Video 50%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.