Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medialeer13782/2184/2122/1/94
Studiegids

Medialeer

13782/2184/2122/1/94
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 79,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Welke verschillende massamedia bestaan er in Vlaanderen? Je krijgt een feitelijk overzicht van de kranten, de belangrijkste sites, de magazines, de radio’s, de televisiestations in Vlaanderen. Je kent de verschillende mediagroepen met hun media. Je kent hun geschiedenis, maar je bent ook op de hoogte van de nieuwste trends binnen de Vlaamse media. Je krijgt een overzicht van het begrippenkader.

Je weet wat  het CIM is? Wat en hoe wordt er gemeten? Je kent de vakterminologie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op het media- en communicatielandschap (de diverse werkomgevingen, het mediabedrijf, het nationale en het internationale medialandschap) en volgt trends inzake communicatie op de voet.
Je beschrijft de verschillende mediagroepen in Vlaanderen met hun media en ontstaansgeschiedenis.
Je benoemt de nieuwste trends binnen de Vlaamse media en je gebruikt het actuele begrippenkader van de mediawereld.
Je beschrijft de kenmerken van mediadragers.

Leerinhoud

Overzicht van het medialandschap in Vlaanderen

  historische schets

  hedendaagse situatie

Bespreking van de verschillende media/ mediagroepen in Vlaanderen.

Kennis van de vakterminologie.

Kennismaking met de werking van het CIM en met het interpreteren van cijfermateriaal.Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
Media onder de loep, analyse van de Belgische massamediaVerplicht
  • Auteur: Katheline De Lembre

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal examen