Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Sociologie13779/2184/2122/1/89
Studiegids

Sociologie

13779/2184/2122/1/89
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
  • Gaststudenten
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Olympiade
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gemoets Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe werkt de sociale realiteit? En hoe kan een wetenschap van dit domein een verhelderend licht werpen op concrete, feitelijke maatschappelijke toestanden?

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op de maatschappelijke context waarbinnen communicatie plaatsvindt, kan de maatschappelijke en juridische implicaties van communicatie-vormen en -uitingen inschatten en handelt volgens de professionele ethiek.
Je herkent maatschappelijke evoluties en tendensen en duidt hun impact op mens en samenleving.

Leerinhoud

• Een afbakening van het onderzoeksterrein van de sociologie
• Een bespreking van de methoden van de sociologie
• Wat zijn waarden, normen en attitudes?
• Wat is deviant gedrag? Sociologische verklaringen voor deviant gedrag en sociologische paradigma's
• Socialisatie en sociale controle, sociologische paradigma's
• Culturele verscheidenheid
• Rol, positie, status, rolattributen, statussymbolen en stereotypen
• Groeperingen, formele-informele structuur, bureaucratische organisatie, mc donaldisering van de samenleving
• Sociale ongelijkheid, sociale stratificatie en sociale mobiliteitStudiematerialen (lijst)

Materiaal op N-schijfVerplicht
Cursus SyllabusVerplicht
Eigen nota'sVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen - meerkeuzevragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal examen - meerkeuzevragen