Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketing25210/2184/2122/1/64
Studiegids

Marketing

25210/2184/2122/1/64
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,50 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Er zijn ontzettend veel verschillende redenen waarom een consument een product of merk al dan niet koopt. Moeilijk dus voor bedrijven die reclame willen maken, nieuwe producten willen lanceren, of willen weten wat zij meer of minder hebben dan hun concurrenten. Daarom pluis je in de cursus Marketing het denkproces van de consument uit. Hoe kunnen marketeers op het juiste moment, het juiste product afzetten bij de juiste doelgroep? Hoe kan marketing toegevoegde waarde creëren? Marketeers moeten een doorgedreven kennis hebben van de markt (consumenten en concurrenten) alsook de maatschappelijk-economische en technologische evoluties (nieuwe media) op de voet volgen. Een marketeer beschikt nu over heel wat meer mogelijkheden om klanten te bereiken. Een goede marketingstrategie uitwerken op basis van een degelijke omgevingsanalyse zal de kans op succes vergroten. Dat wil zeggen dat je het product-, prijs-, distributie- en promotiebeleid voortdurend moet aanpassen om je marktaandeel te behouden of te vergroten. Hierbij moet je als marketeer vertrekken vanuit het maatschappelijk marketingconcept om zowel op korte als lange termijn aan de wensen van consumenten en maatschappij te voldoen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je situeert en bespreekt de verschillende onderdelen van een marketingplan.

Leerinhoud

Concepten van marketing en marketingethiek.
Bedrijfs-en marketingstrategie : de rol van marketing binnen de strategische planning ; marketingstrategie en marketing mix. De verschillende stappen binnen het marketingplan.
Analyse en evolutie van de marketingomgeving met aandacht voor de digitale consument en het belang ervan voor het uitstippelen van een succesvolle marketingstrategie.
Marktsegmentatie, doelgroepbepaling en positionering.
Producten- en merkenstrategie. Productlevenscyclusstrategieën
Prijs- en distributiebeleid.

De marketingmix
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Marketing de essentieVerplicht
  • Auteur: Kotler, Armstrong
Actueel tekstmateriaalVerplicht
Relevante links naar bedrijven en marketingsitesVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk digitaal examen : Inzichts- en kennisvragen. Toepassingen rond actuele marketingvraagstukken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk digitaal examen : Inzichts- en kennisvragen. Toepassingen rond actuele marketingvraagstukken.