Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatiepsychologie (CC)25251/2184/2122/1/03
Studiegids

Communicatiepsychologie (CC)

25251/2184/2122/1/03
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • commerciële communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Spittaels Olaf
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting) EN geslaagd of getolereerd voor Psychologie EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In deze cursus staat beïnvloeding en gedragsverandering centraal. De volgende kernvragen worden behandeld:
-Hoe worden wij beïnvloed als consumerende mens door reclame, media en onze sociale omgeving en welke invloed hebben wij daar zelf op?
-Hoe kunnen mensen hun gedrag op elkaar afstemmen om als team succesvol te zijn?
Antwoorden worden gezocht binnen de theorieën van de consumentenpsychologie en de groepsdynamica.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op de maatschappelijke context waarbinnen communicatie plaatsvindt, kan de maatschappelijke en juridische implicaties van communicatie-vormen en -uitingen inschatten en handelt volgens de professionele ethiek.
Je analyseert het gedrag van de consument binnen de verschillende fasen van de consumptiecyclus.
Je analyseert hoe het attitudevormings- en beslissingsproces van de consument beïnvloed wordt door communicatievormen en -uitingen.
Je functioneert als efficiënt lid van een (multidisciplinair) team en bent daarbij kritisch voor het eigen en andermans werk. Je geeft je mening en standpunt met respect voor anderen. Je heb zicht op je eigen rol binnen de organisatie en pastjej aan wanneer dat wenselijk is.
Je duidt de verschillende aspecten die het succes van een samenwerking beïnvloeden en geeft aan hoe deze positief aangewend kunnen worden.

Leerinhoud

• DEEL 1 Consumentengedrag
o Wat is consumentengedrag en hoe en waarom wordt het bestudeerd?
o Wat is een consumptiemaatschappij en hoe verloopt de consumptiecyclus?
o Hoe verloopt de perceptie, categorisatie en differentiatie van producten?
o Hoe gebeurt attitudevorming en verandering? Verklaring vanuit diverse invalshoeken: klassieke leertheorieën, cognitieve dissonantietheorie, Elaboration Likelihood Model, sociale referentietheorie, neurowetenschappen.
o Hoe verloopt de beslissingscyclus en wat zijn mogelijke beslissingsstrategieën?
o Wat bepaalt de consumententevredenheid en hoe omgaan met klachten?
• DEEL 2 Groepsdynamica
o Welke factoren beïnvloeden de ontwikkeling tot een succesvol team?
o Hoe verschillen teamleden (persoonlijkheid, groepsrol, copingstijl)?
o Hoe wordt er omgegaan met controverse en conflict in het beslissingsproces?
o Hoe bepalen onderlinge relaties en interacties de dynamiek in een groep (Roos van Leary, Roos van Cuvelier)?
o Hoe de samenwerking optimaliseren via feedback (o.a. omgaan met kritiek) en reflectie (o.a reflectiecyclus van Korthagen)?

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
SyllabusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen