Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatiesociologie (PRV)25250/2184/2122/1/66
Studiegids

Communicatiesociologie (PRV)

25250/2184/2122/1/66
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • public relations en voorlichting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Jacobs Chloƫ
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciƫle communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN geslaagd of getolereerd voor Sociologie EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Communicatiesociologie bestudeert de rol van de massamedia en de effecten die ze op mens en samenleving teweegbrengen. Wie beslist wat het nieuws is en wat is de rol van pr-mensen in het nieuwsproces? Wat is de relatie tussen reality tv en de realiteit? Wat zeggen kijkcijfers over kwaliteit? Hebben influencers een grotere invloed dan reclame? Op deze vragen zoeken we een onderbouwd antwoord.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op de maatschappelijke context waarbinnen communicatie plaatsvindt, kan de maatschappelijke en juridische implicaties van communicatie-vormen en -uitingen inschatten en handelt volgens de professionele ethiek.
Je kadert de communicatie-evoluties binnen de samenleving en licht deze toe.
Je verklaart de belangrijkste media-effecten op mens en samenleving.

Leerinhoud

Communicatiesociologie bestudeert de rol van de massamedia en de effecten die ze op mens en samenleving teweegbrengen. De cursus is opgebouwd volgens het model van Lasswell en legt achtereenvolgens de klemtoon op:

 • de zender
 • de boodschap
 • de ontvanger
 • het effect

Voor elk van deze onderdelen worden klassieke theorieën uitgelegd aan de hand van klassieke voorbeelden. Er is ook aandacht voor nieuwe (sociale) media en de manieren waarop deze de klassieke communicatietheorie uitdagen.

Studiematerialen (lijst)

ZelfstudieVerplicht
video-en/of audiomateriaalVerplicht
SyllabusVerplicht
De nieuwsfabriek: Hoe media ons wereldbeeld vervormenVerplicht
 • Auteur: Rob Wijnbeg
Het zijn net mensenVerplicht
 • Auteur: JORIS LUYENDIJK
Actueel tekstmateriaalVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen
AcademiejaarReflectieopdracht30,00Taak
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeReflectieopdracht30,00Taak