Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Duits 1 (2CM)25441/2184/2122/1/61
Studiegids

Duits 1 (2CM)

25441/2184/2122/1/61
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lippens An
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Duits 2 (2CM) OF geslaagd of getolereerd voor Duits 2 (2CM)) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Zie ECTS-fiche Hotelmanagement Duits I / 1-2

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft grammaticaal correcte zeer eenvoudige uitdrukkingen en zinnen in het Duits over vertrouwde onderwerpen (niveau A1).
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je drukt je mondeling uit in zeer eenvoudig Duits over vertrouwde onderwerpen (niveau A1).

Leerinhoud

Zie ECTS-fiche Hotelmanagement Duits I / 1-2 

Studiematerialen (lijst)

Studiemateriaal DigitapVerplicht
CursusVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: schriftelijk examen 2u
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen25,00 uren
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen26,00 uren

Toetsing (tekst)

Zie ECTS-fiche Hotelmanagement Duits I / 1-2