Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Spaans 1 (2CM)25452/2184/2122/1/47
Studiegids

Spaans 1 (2CM)

25452/2184/2122/1/47
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Volders Mieke
Onderwijstalen: Nederlands, Spaans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Spaans 2 (2CM) OF geslaagd of getolereerd voor Spaans 2 (2CM)) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je oefent de basisgrammatica en -woordenschat stapsgewijs in. Je bereikt reeds een basisniveau in het begrijpen en opstellen van zeer eenvoudige korte teksten. Op het einde van Spaans 1 kan je reeds een Spaans gesprekje voeren. De leerstof uit het handboek wordt uitgebreid met extra cursusmateriaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft eenvoudige grammaticaal correcte uitdrukkingen en zinnen in het Spaans over vertrouwde onderwerpen (niveau A1).
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je drukt je mondeling uit in zeer eenvoudig Spaans over vertrouwde onderwerpen (niveau A1).

Leerinhoud

• Basisgrammatica en basiswoordenschat. (Handboek + extra materiaal in de cursus op Digitap).
• Je leert communiceren in eenvoudige situaties (o.a. zichzelf of iemand voorstellen / iemand beschrijven / informatie vragen en/of geven, plaatsen situeren ...
• Tijdens mondelinge interacties wordt van bij het begin van de cursus een correcte uitspraak van het Spaans nagestreefd.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
EMPRENDEDORES 1Verplicht
 • Auteur: Geni Alonso, Marta González, Suzana Ortis

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: Tweede examenperiode : schriftelijk examen 2 uur + mondeling examen 15 min. per student
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Permanente evaluatie ; de punten van dit deelexamen worden overgedragen naar de tweede examenperiode van zodra je minstens 50% hebt behaald.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00Het gedeelte permanente evaluatie wordt overgedaan tijdens een mondeling examen.