Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
ZAP (2CM)25454/2184/2122/1/18
Studiegids

ZAP (2CM)

25454/2184/2122/1/18
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Internationale Week
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Zelfstandig Aangemaakt Profiel.
De studenten kunnen zich  profileren binnen een ZAP. Het gaat om 3 credits die studenten verdienen door te kiezen voor activiteiten binnen communicatie en /of pedagogisch verantwoorde domeinen.

Voorbeelden: - meewerken aan externe opdrachten, peer teaching en tutoring, zetelen in participatieraden, deelname aan wedstrijden, instappen in internationale projecten,...

Je moet de credits niet in één keer verdienen. Je kan het pakket opdelen in verschillende kleinere pakketten. In totaal bewijs je minimum 78  uur aan de hand van een portfolio. Daarin zit , per opdracht, een bewijsdocument van het aantal gepresteerde uren, ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever, een zelfevaluatie en bewijsstukken. 

Zie ook infobrochure op Digitap.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schat met regelmaat je eigen kennen en kunnen realistisch in en analyseert persoonlijke leerbehoeften. Je gaat op zoek naar (leer)kansen om de eigen competenties te verbreden en te verrijken.
Je profileert je als professional via zelfgeïnitieerde opdrachten.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Je levert een portfolio in met een bewijsdocument, ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever(s), een zelfevaluatie en bewijsstukken van de gemaakte opdrachten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Je levert een portfolio in met een bewijsdocument, ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever(s), een zelfevaluatie en bewijsstukken van de gemaakte opdrachten.