Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Design & usability30969/2184/2122/1/27
Studiegids

Design & usability

30969/2184/2122/1/27
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bridts Mante
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Media OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken) EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer de media- mobility 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met WS1 Creatief ontwerp OF simultaan te volgen met WS1 Creatief ontwerp) OF geslaagd of getolereerd voor WS1 Creatief ontwerp OF geslaagd of getolereerd voor WS1 Creatief ontwerp.

Korte omschrijving

We gebruiken dagelijks websites en applicaties, maar wat maakt een app of een website succesvol? Er is het technische luik, maar tijdens de lessen focussen we vooral op de look & feel en het gebruiksgemak. Je leert hoe je een prototype voor een app maakt, hoe je dit kan testen en welke aanpassingen je kan doen om de app te verbeteren. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je formuleert na analyse adviezen om een app of website te verbeteren.

Leerinhoud

 • Designprincipe: typografie, vormen, kleuren, beelden, ...
 • De opbouw van een digitale applicatie of website: layout, navigatie, ux-laws, ...
 • Usability: hoe het gebruiksgemakvan een mobiele app of website optimaliseren?
 • Van idee naar afgewerkt product: hoe ontwikkel je een prototype van een mobiele app?

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Gespecialiseerde websites die handelen over HTML5 en CSS3.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
 • Duur: Semester
 • Opmerking: Proces- en productevaluatie
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het opleidingsonderdeel
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De opdracht wordt gepresenteerd en de lector kan bijkomende vragen stellen over het resultaat.