Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Video production29940/2184/2122/1/58
Studiegids

Video production

29940/2184/2122/1/58
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Martens Kristoff
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met WS1 Creatief ontwerp OF simultaan te volgen met WS1 Creatief ontwerp) OF ((geslaagd of getolereerd voor WS1 Creatief ontwerp) OF geslaagd of getolereerd voor WS1 Creatief ontwerp)) .

Korte omschrijving

Bedrijfsfilms , tv-spots en online video's leven meer dan ooit tevoren. Bedrijven en organisaties – van groot tot klein – doen immers meer en meer beroep op bewegende beelden om hun verhaal te verspreiden. Dit keuzevak is heel praktisch: je maakt tv-spotjes na, creëert een sfeerverslag en maakt een professioneel bruikbare testimonial van een product of dienst.

Begincompetenties (tekst)

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je maakt een inzetbare testimonial van een product of dienst.
Je maakt een AV-sfeerverslag.
Je maakt een tv-spotje.

Leerinhoud

 • Productie: Wat houdt een video productie in, wat komt erbij kijken?
 • Geavanceerde cameratechnieken: functionele camerabewegingen, filmen in slechte lichtomstandigheden, focusverlegging,...
 • Geavanceerde audiotechnieken: dasspeldmicrofoon, hengelmicrofoon, geluidsbewerking (mastering, ruisreductie),...
 • Storytelling: storyboarding en interviews die een verhaal vertellen.

Studiematerialen (lijst)

video-en/of audiomateriaalVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Permanente evaluatie: drie afwezigheden resulteren in een nul voor het volledige opleidingsonderdeel
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Als je totaalscore voor dit vak minder is dan 10/20 in de 1ste zittijd, dan herneem je elke deeltaak waarvoor je niet geslaagd bent. Je maakt deze deeltaken individueel. De scores van de deeltaken waar je wel voor geslaagd bent worden overgedragen naar de 2de zittijd en moet/kan je niet meer hernemen.