Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Non profit communication challenges31171/2184/2122/1/08
Studiegids

Non profit communication challenges

31171/2184/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hye Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Niet alleen de profitsector onderkent het belang van goede communicatie. Ook de non-profitsector heeft begrepen dat communicatie de motor is geworden van haar bestaan. De non-profit (zowel overheid als social profit) kent heel wat specifieke uitdagingen. Denken we maar een een gemeente of stad die een citymarketingbeleid uitwerkt om meer bewoners en bezoekers aan te trekken. Of de manier waarop een gemeente/stad omgaat met de klachten van bewoners. Goed communiceren is ook voor socialprofitorganisaties van levensbelang: hun werking, hun fondsen, hun erkenning en de inzet van vele vrijwilligers hangen ervan af. In het vak "Non Profit Communication Challenges" komen specifieke communicatie-uitdagingen aan bod die zowel bij de overheid als bij socialprofitorganisaties hoog op de agenda staan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op de maatschappelijke context waarbinnen communicatie plaatsvindt, kan de maatschappelijke en juridische implicaties van communicatie-vormen en -uitingen inschatten en handelt volgens de professionele ethiek.
Je beschrijft de wereld van de non-profitsector en welke specifieke communicatie-uitdagingen op haar van toepassing zijn.
Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je werkt een doelgroepgerichte fondsenwervingcampagne of citymarketingcampagne uit en verdedigt deze bij de (fictieve) opdrachtgever.

Leerinhoud

Thema 1: Het landschap van de non-profit
Thema 2: Uitdagingen overheidssector
Thema 3: Citymarketing
Thema 4: Klachtenmanagement
Thema 5: Uitdagingen social profitsector
Thema 6: Fondsenwerving
Thema 7: Vrijwilligerswerk: wetgeving, rekruteren en motiveren
Thema 8: Sociale marketing / gedragsdeterminantenonderzoek

Studiematerialen (lijst)

PowerpointcursusVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Enerzijds legt de student een schriftelijk examen af dat gebaseerd is op de geziene leerstof (powerpoint, gastcolleges, enz.)
AcademiejaarReflectieopdracht50,00Anderzijds bestaat het examen uit een reflectie-opdracht waarbij de student in groep een bestaande social profitorganisatie of een citymarketingcampagne analyseert in een schriftelijk document en deze analyse mondeling toelicht door middel van een presentatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Zowel het schriftelijk examen als de reflectie-opdracht van eerste zittijd worden samen opgeteld. Indien de totaalscore minder is dan 10/20 zal de student het schriftelijk examen van eerste zittijd herdoen indien hij voor dit onderdeel minder dan de helft behaalde.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht50,00Zowel het schriftelijk examen als de reflectie-opdracht worden samengeteld. Indien de eindscore minder is dan 10/20 zal de student een individuele reflectie-opdracht (zonder presentatie) dienen te maken indien hij voor dit onderdeel van het examen in eerste zittijd niet geslaagd was.