Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Wetgeving en deontologie27033/2184/2122/1/63
Studiegids

Wetgeving en deontologie

27033/2184/2122/1/63
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Pype Lynn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit drie luiken: een onderdeel recht en een onderdeel deontologie en tenslotte een onderdeel instellingen. In het eerste deel verwerf je inzicht in een van de oudste wetenschappen van onze cultuur: je leert begrijpen hoe de verschillende gerechtelijke instanties werken en je leert omgaan met relevante juridische terminologie. In het tweede deel leer je juridische concepten zoals auteursrecht, oneerlijke en misleidende reclame, privacy en meer op een concrete manier te gebruiken. Je leert inzien dat je beroepshalve creatief mag zijn, maar dat niet alles kan. Er zijn grenzen die de overheid en de beroepssector opleggen. Af en toe een ethische en juridische reflex aan de dag leggen zal niemand kwaad doen. Tenslotte is er een deel dat je rondleidt in het ingewikkelde kluwen van Belgische, Europese en Wereldinstellingen die het politieke, sociale en economische landschap beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op de maatschappelijke context waarbinnen communicatie plaatsvindt, kan de maatschappelijke en juridische implicaties van communicatie-vormen en -uitingen inschatten en handelt volgens de professionele ethiek.
Je duidt het belang, de eigenheid en de organisatie van maatschappelijke instellingen en structuren die waken over de juridische en deontologische aspecten van communicatie.
Je handelt met respect voor de juridische en deontologische aspecten van communicatie.

Leerinhoud

Definitie, bronnen en indeling van het recht
Werking van het gerecht
Basiswetgeving van de PR en de Reclame
Mensenrechten
Recht tot antwoord
Laster en Eerroof
Auteursrechten
Wet marktpraktijken en consumentenbescherming
Gegevensbeschermingswetgeving
Belangrijke deontologische codes
Buitengerechtelijke controle
De belangrijkste Belgische-, Europese- en Wereldinstellingen op politiek, sociaal en economisch gebied.

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
SyllabusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets75,00Het examen bestaat uit multiple choice met verhoogde cesuur.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Je bereidt zelf een casus voor die behandeld wordt in de les. Deze voorbereiding wordt gequoteerd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Het examen bestaat uit multiple choice met verhoogde cesuur.