Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Immersive storytelling & VR34077/2184/2122/1/66
Studiegids

Immersive storytelling & VR

34077/2184/2122/1/66
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Crols Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 152,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De narratieve constructies die we gebruiken in Immersive Storytelling zijn voor een deel dezelfde als die in klassieke vormen van storytelling, maar voor een groot deel zijn de technieken radicaal nieuw. Ervaren storytellers zeggen vaak dat ze zowat alles wat ze geleerd hebben in hun vorig medium moeten vergeten als ze met Immersive Storytelling met VR beginnen. In dit opleidingsonderdeel ontdekken we nieuwe narratieve technieken van Immersive Storytelling.
Dit doen we door de workflow van een interdisciplinair Immersive project mee uit te werken tot in de fase van finale prototyping. In dit hands-on projects werken we met verschillende expertisevelden waarbij je vanuit je achtergrond in communicatiemanagment of journalistiek in de eerste plaats laat gelden als storyteller die conceptueel en doorheen het proces reflecteert over de noodzakelijke ‘audience identification’. De teamgebonden werksessies geven inzicht in de technische en productievaardigheden voor respectievelijk 360° VR.
Met de ervaring die je opdoet uit het interdisciplinaire teamwerken ga je ook binnen je eigen expetiseterrein aan de slag om te resulteren in een journalistiek/maatschappelijk immersive conceptvoorstel dat je kan pitchen aan gevestigde media-organisaties.
In dit opleidingsonderdeel brengen we ook een bezoek aan een bestaande XR ervaring en een internationaal journalistiek/maatschappelijk XR evenement (onder voorbehoud van mogelijkheden).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je past specifieke narratieve technieken van storytelling toe voor creaties binnen een immersive omgeving.
Je organiseert de workflow van een VR project en staat in voor de opvolging en kritische evaluatie.

Leerinhoud

In de hoorcolleges en workshops leer je hands-on de nieuwe narratieve technieken van Immersive Storytelling. Aan de hand van cases krijg je inzicht in (best) practices van toepassingen van Immersive Storytelling in Journalistiek, Social managment en in kunst.
Je maakt een specifiek storyboard voor een VR-productie, waarin je een aantal aangeleerde narratieve technieken toepast, en onder meer rekening houdt met het specifieke point-of-view van de kijker.
Je leert een workflow van een VR productie opstellen en opvolgen, rekening houdend met verschillende specialisten die je nodig zal hebben.

Binnen de interdepartementele werkgroep begeef je je op een terrein waarin XR volop functioneel wordt toegepast. XR beleveringservaringen worden cruciaal in een snel ontwikkelende samenleving. Je kan experimenteren met een 360° videocamera en de bijhorende apparatuur. Je neemt deel en draagt verantwoordelijkheid in een interprofessioneel team om zo complexe situaties te kunnen analyseren en synthetiseren

Binnen het thema “journalism/social managment” ga je zelf conceptueel en experimenteel aan de slag. Belevingen ontwikkelen voor een toekomst gebeurt door het uitwerken van scenario’s. Het zijn werktuigen die ons doen focussen op de belangrijkste factoren die verandering stimuleren en die ons helpen manieren te verkennen waarop de toekomst zich kan ontvouwen.

Sinds Aristoteles verhalen introduceerde om publiek te engageren, emoties te delen en gemeenschappelijke interesses te vinden, is “storytelling” een hedendaagse techniek om scenario’s te ontwikkelen. Scenario’s worden verhalen die schetsen hoe bepaalde beslissingen de toekomst positief of negatief beïnvloeden. Onze ‘audience’ neemt met geest en lichaam deel aan het verhaal doordat we het verhaal “immersive” maken. Door de user in een virtuele omgeving te plaatsen waarin die virtueel kan bewegen. De holistische beleving van het scenario, het verhaal, stellen de user in staat om via gamification actief deel te nemen en een effectief karakter in het verhaal te worden.

En het laatste woord, “multidisciplinair” is wellicht het belangrijkste woord en dat op twee manieren. Enerzijds zijn er verschillende disciplines nodig om een meeslepend verhaal in een virtuele wereld te ontwikkelen. Anderzijds betekent dit dat jij moet gaan samenwerken en leren omgaan met studenten uit andere disciplines.
Dit vak neemt je mee in een krachtige leeromgeving waarin alle skills, alle vaardigheden die volgens “The Future of Jobs Report 2018”, van het World Economic Forum cruciaal zijn voor de toekomst, worden geactiveerd. Daarnaast krijg je meer inzicht in project management, team dynamics, gamification, scenario thinking en virtual reality. In dit OLOD ben jij de storyteller in een team van experten.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Vormen van groepsleren73,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00