Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Mobility 2 Frans34520/2184/2122/1/93
Studiegids

Mobility 2 Frans

34520/2184/2122/1/93
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Dreessen Kristel
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 350,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 2 EN (simultaan te volgen met Communicatietraining Frans OF geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Frans).

Korte omschrijving

Een driedaagse trip naar Parijs dompelt je onder in de Franse taal en cultuur. Zo kom je via interviews in contact met native speakers en bezoek je een theatervoorstelling en een museum naar keuze. Bovendien bezoek je een vooraanstaand communicatiebureau, een instelling of een NGO zodat je op de werkvloer kennis maakt met hun manier van werken, hun realisaties én werksfeer.
Ter voorbereiding werk je in kleine groepjes onder meer een gegidste rondleiding uit en leg je contacten voor een diepte-interview met de communicatieverantwoordelijke van een culturele instelling die je zelf kiest en contacteert.
De opdrachten voor en tijdens de trip leiden uiteindelijk tot een boeiende paper en tijdens je finale presentatie presenteer je je reisverslag aan je medestudenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft een goed gestructureerd en (bijna) foutloos Engelstalig of Franstalig verslag of rapport op basis van een internationale ervaring.
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je reageert vlot in Frans/Engels in courante situaties in een anderstalige omgeving.
Je legt anderstalige contacten en neemt een anderstalig interview af.
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je geeft de essentie weer van een gesprek met een native speaker in het Frans of Engels.
Je hebt zicht op de brede maatschappelijke internationale context, hebt een internationaal gerichte instelling en je kan gepast omgaan met interculturele verschillen.
Je realiseert een uitgebreide communicatie-opdracht in het Frans/Engels tijdens een buitenlandse opdracht.

Leerinhoud

-Analyse van bronnen om de opgelegde taken uit te voeren.

-Voorbereiding van "visite guidée", interview, straatinterview

-Deelname aan professionele presentatie en culturele voorstelling

-Opstellen van een verslag

-Presenteren

Studiematerialen (lijst)

cursus Mobility 2 - ParijsVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus:
 
Mobility 2 : Voyage d'études à Paris

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren
  • Opmerking: Een deel van de werktijd buiten de contacturen omvat voorbereidende activiteiten in semester1.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00Mondeling examen - eindpresentatie
AcademiejaarProjectopdracht75,00Opdrachten (mondeling en schriftelijk. Puntenverdeling: zie handleiding op digitap)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Mondeling examen - eindpresentatie
Tweede examenperiodeProjectopdracht75,00Opdrachten (mondeling en schriftelijk. Puntenverdeling: zie handleiding op Digitap)