Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Danstraining 1: hedendaagse en klassieke dans34201/2185/2122/1/07
Studiegids

Danstraining 1: hedendaagse en klassieke dans

34201/2185/2122/1/07
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de dans, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Azpillaga Camio Ignacio, Boterman Greet, Goosen Lawton Tijen, Kandemir Yasemin, Sun Xiaojun, Vezich Anthony
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Korte omschrijving

Danstraining is een kernonderdeel van het opleidingsprogramma dat de studenten kennis laat maken met een breed scala van diverse input van verschillende gastdocenten gedurende het jaar.
Studenten maken kennis met een reeks van bewegingsstijlen om hun eigen bewegingspotentieel en artistieke visie te verkennen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Belichaamt een breed spectrum aan danskwaliteiten
Krijgt een fysiek besef van de concepten die nodig zijn voor elke onderzochte danstechniek op een fundamenteel niveau.
Krijgt een intellectueel besef van de concepten die nodig zijn voor elke onderzochte danstechniek op een fundamenteel niveau.
Belichaamt de concepten van elke leraar op een basisniveau.
Toont ruimtelijk bewustzijn en ruimtelijke projectie binnen en buiten het lichaam
Onderzoekt verschillende dynamieken en gebruikt deze om de uitvoering binnen het lesmateriaal te verkennen.
Past het juiste gebruik van de spierspanning toe, het loslaten en de ademhaling voor bewegingsvoorstellen
Demonstreert en begrijpt muzikaliteit, frasering en impuls binnen bewegingsfrases.
Doet aan zelfreflectie en verwerkt feedback van medestudenten en docenten.
Investeert in diverse fysieke praktijken om het bewustzijn van lichaam en geest en de verbinding tussen beide te ondersteunen
Investeert in de verschillende technieken die worden aangeboden, ongeacht het gemak of de uitdaging waarmee men wordt geconfronteerd
Bepaalt mentale en lichamelijke verbindingen met elke bestudeerde bewegingstechniek.
Reflecteert over de eigen praktijk om inzicht te krijgen in het eigen potentieel
Gebruikt intrinsieke motivatie om persoonlijke grenzen uit te dagen
Integreert op een brede manier vaardigheden en kennis om een duurzame danspraktijk te ontwikkelen
Analyseert de mogelijkheden van hun lichaam en werkt verstandig met deze mogelijkheden en beperkingen.
Onderzoekt de verbanden tussen de onderwezen technieken en andere aspecten van het curriculum om het begrip en de belichaming ervan te verbeteren.
Maakt gebruik van een probleemoplossende houding om uitdagingen binnen een techniek op te lossen.

Leerinhoud

De danstraining is een kernonderdeel van het programma dat de studenten laat kennismaken met een breed scala aan uiteenlopende inbreng van verschillende gastdocenten gedurende het hele jaar. Studenten maken kennis met een reeks van hedendaagse-, klassieke- en improvisatiebewegingstijlen om zo hun eigen bewegingspotentieel en artistieke visie te verkennen.

De studenten nemen volledig deel aan alle bewegingsstijlen van alle hedendaagse en klassieke docenten en zoeken naar hun persoonlijke bewustzijn en connectiviteit binnen elke bewegingsstijl. Vele aspecten van de training komen aan bod, waaronder kracht, connectiviteit, bewustzijn, fysieke intelligentie, vloerwerk, staand werk, articulatie, ruimtelijk bewustzijn, intensiteit, veilige oefening, bewegingskwaliteit, bewegingsintentie. De studenten zullen ook een scala aan onderwijsmethoden ervaren en zullen hun persoonlijke connecties met elke methode onderzoeken. De studenten worden aangemoedigd om hun geest-lichaam verbinding te verkennen door het verhogen van hun lichaamsbewustzijn en het voelen door middel van belichaamde praktijk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Trotter DANS: opleidingsgids voor de opleiding bachelor dans

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen350,00 uren
Werktijd buiten de contacturen190,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

De student moet steeds aanwezig zijn tijdens de lessen voor dit opleidingsonderdeel.
Tijdens deze lessen vindt de permanente evaluatie plaats. Deze permanente evaluatie telt voor de totstandkoming van het gehele examencijfer voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student in meer dan 1/5e van de lessen ongewettigd afwezig is, krijgt hij een 0/20 voor het onderdeel 'permanente evaluatie'.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door de artistieke coordinator